Základní informace


Pracovníci MC

Mgr. Radek Bryol

Vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě, kurátor sbírky staveb Valašského muzea v přírodě
Profil

Mgr. Lenka Drápalová

Metodická pracovnice pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, vědecká tajemnice Valašského muzea v přírodě, odborná garantka areálu Dřevěné městečko
Profil

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Metodická pracovnice pro tradiční lidovou kulturu, náměstkyně generálního ředitele pro odbornou činnost
Profil

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

Metodický pracovník pro oblast konzervování, ošetřování prvků a objektů lidového stavitelství
Profil

Ing. Milan Gesierich

Metodický pracovník pro investice, zabezpečovací systémy objektů muzeí v přírodě technický náměstek a statutární zástupce generálního ředitele
Profil

Olga Holišová

Metodická pracovnice pro správní řízení a projektování
Profil

Mgr. Markéta Šimčíková

Metodická pracovnice pro preventivní konzervaci, vedoucí Oddělení péče o sbírky
Profil

Miroslav Románek

Metodický pracovník pro tradiční agrikulturu v muzeích v přírodě, vedoucí Zemědělského oddělení
Profil

Bc. Pavlína Polášková

Marketing a komunikace s médii
Profil

Ing. arch. Jan Kraut

Metodický pracovník pro urbanismus, tradiční stavitelství a historické stavební postupy
Profil