Odborný profil pracovníka

Funkce v instituci

 • Metodická pracovnice pro preventivní konzervaci, vedoucí Oddělení péče o sbírky

Odborné zaměření

 • Preventivní konzervace; netoxické technologie likvidace dřevokazných škůdců

  Muzejní práce

  • Spolupráce na stálé expozici Jak jde kroj, tak se stroj – část preventivní konzervace – řešení nastavení,  udržení a monitorování  mikroklimatu prostředí; nastavení, udržení a měření úrovně osvětlení; řešení čištění vnitřního prostředí dioramat (2016)
  • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

  Věda a výzkum, grantové projekty

  • Projekt VaV „Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu“ DC08P02OUK009 (2008–2010)

  Členství v odborných radách a profesních skupinách

  • Členka Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky
  • Členka výboru Komise Konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií
  • Vedoucí Moravskoslezské a Olomoucké krajské sekce komise konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR

  Pedagogická činnost

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav Historie a muzeologie – asistentka – praktická výuka a cvičení v laboratořích muzejní konzervace (2009–2011)

  Studie a materiály

  • ŠIMČÍKOVÁ, Markéta a ŠIMČÍK, Antonín. „Possibilities of insecticide methods for library and museum collections with the use of a multifuntional vakuum chamber and  an oxygenless box“ project. Problems connected with keeping and conservation of collections in museums.  2010, s. 210–219.
  • ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, NEUVIRT, Jiří, AULICKÝ, Radek, FIBICHOVÁ, Irena, FRANCL, Jan, SOVA, Milan, POLIŠENSKÝ, Jiří a ŠIMČÍK, Antonín. Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu. Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva. 2008, s. 46–52.
  • ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, KOUDELOVÁ, Jana a ŠIMČÍK, Antonín. Kontribuční roubená sýpka z Heřmanic – historie a současnost jedné památky. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. 2007, s. 26–38.

  Drobné, články, zprávy a recenze

  • ŠIMČÍKOVÁ, Markéta, KOUDELOVÁ, Jana a ŠIMČÍK, Antonín. Netoxické ošetření dřevěnic. Revue časopisu Střechy, fasády, izolace. 2007, roč. 5, listopad, s. 58–60.

  Dosažené v oboru

  • Mgr. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav Historie a muzeologie, obor Historie-Muzeologie (2000)

  Další vzdělání

  • „Constructions techniques“, worshop, Maihaugen, Norsko 2010
  • „Condition estimate of older crossjointed horisontal log construction“, workshop, Maihaugen, Norsko 2008
  • „Innovative tools for exhibition purposes: environmental and damage assessment“, COST Action G8 Training school v Maltském centru restaurování, Malta 2004
  • „Mikrobieller Befall von Kunst- und Kulturgut“, e-learningový kurz, Hornemann Institut, Hildesheim, 2003