2019
NPÚ Prahadr. Michoinovákonzultace k problematice napadení mobiliáře kostela v Plzni dřevokazným hmyzem – možnosti sanace
NPÚ Ostrava – Metodické centrum průmyslového dědictvíMgr. Michaela Ryšková Konzultace pojednání o technických stavbách v muzeích v přírodě do metodiky hodnocení a ochrany průmyslového dědictví
Mikšíkův statek TrstěniceIng. arch. Vojtěch Kmošekhistorická fotodokumentace včelína z meziválečného období
NPÚ, ÚOP KroměřížIng. arch. Jaroslav Novosadmožnosti uchování kamenného kříže v Rožnově p. R. v místní části Hradišťko
Národní muzeum v příroděBc. Pavlína Poláškovámožnosti polského překladu institucí muzeí v přírodě, konzultace s J. Galenzou z SMWPP
NPÚ, ÚOP KroměřížIng. arch. Věra Horovákrytí šindely na usedlosti VMP – Velké Karlovice Jezerné 38
obec Lužnástarostka obce Karáskovácharakter jádra obce – plánovaná kultivace prostředí s využitím původní architektury
Fainstav, s.r.o. Uherské HradištěBc. Vlastimil Kuřimskýrekonstrukce schodiště kostela sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu
Thermo Sanace s.r.o.dr. Marek Matějekadresář na muzea v přírodě v ČR 
Muzeum v přírodě Chanovicedr. Smolík, Mgr. Kodýdekproblematika uložení a preventivní péče o torzo domu z Mirkovic
Východočeské muzeum Pardubice konzultace sanace pozdně středověké tzv. pernštějnské truhly 
Národní muzeum v přírodě – MPV, HMP, MPZzaměstnanci muzeíodborná činnost – sbírkotvorná činnost atd.
Muzeum Novojičínska – pobočka Muzeum PříborPhDr. Václav Michalička, PhD.rekonstrukce tradičních textilních technologií – tkaní, šití 
Jihomoravské muzeum ve ZnojměMgr. Jiří Mačudatvorba stálé expozice
Metodické centrum průmyslového dědictvíMgr. Alena Borovcová, PhD.problematika národního kroje
MU v Brně, filozofická fakulta, ústav archeologie a muzeologieMgr. Otakar Kirsch, PhD.konzultace k habilitační práci – téma etnografická muzeologie
Uměleckoprůmyslové muzeum v PrazeMgr. Markéta Vinglerovákonzultace k neinvazivní instalaci textilních sbírkových předmětů ve výstavě
KP venkovská usedlost Na Sihle, Velké Karloviceing. Vít Ševčík  konzultace postupu konzervace a obnovy původního dřevěného koryta na napájení dobytka
Mlýn Wesselsky  v Loučkách u Oder  manželé Královiprohlídka stavu objektu stodoly, spojené transmisí s objektem mlýna, a vypracování zprávy s technologickými postupy obnovy doplňující projekt obnovy
VOŠ restaurátorská v Brně Petr Polášek, DiS.- zástupce ředitelemožnosti zachování unikátní technologie výpalu keramiky Rako
Hanácké muzeum v příroděPhDr. Petr Vodešil, Ph.D. konzultace ošetření a povrchové úpravy vojenských kufrů a truhly
Muzeum v přírodě Vysočina Rothanzlová Václavakonzultace nátěru roubení dřevním térem
Rymice, Lidové stavby  – Muzeum KroměřížskaDušan Kočner, Dis.po ohledání na místě navrženy možné způsoby záchrany (sanace) odkrytého roubení z podélně půlených štípaných trámů (stěny byly odkryty po odstranění omítky)
Zámek Stará Ves nad Ondřejnicí – NPÚ ÚOP OstravaMgr. Jana Koudelová, Ph.D.2 renesanční prevety (dřevěné desky)
Muzeum v BruntáleMgr. Martin Kahoun vypracování teoretického návrhu pracoviště pro konzervaci a restaurování
MKČR příprava nové Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a Státní kulturní politiky – 1. fáze
MKČR posudek návrhu Hody na Uherskohradišťsku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
MKČR úprava vrácené nominace tradiční lidové výroby vánočních ozdob z Poniklé do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO 
SĽUK Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru – posudek na zápis Večera v Múzeu oravskej dediny do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku
UNESCO konzultace ve věci reflexe systému světových seznamů nemateriálního kulturního dědictví UNESCO 
  různé – kasteláni NPÚ, památkové objekty doporučení ochrany proti škůdcům, historické povrchové úpravy a technologie
různé (Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Brno) různé exkurze a konzultace (problematika zemědělství a chovatelství, genofond aj.) 
Informační centrum v Novém Hrozenkově ošetření-likvidace dřevokazného hmyzu v bezkyslíkovém boxu – súsek
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ošetření-likvidace dřevokazného hmyzu v bezkyslíkovém boxu – kabátek/kožíšek se sbírek SMUH
evangelická církev Těrlicko ošetření-likvidace dřevokazného hmyzu v bezkyslíkovém boxu – soubor dřevořezeb křížové cesty
obec TrapliceJosef Hrňa konzultace nátěru dřevěných sloupů  kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích.
soukromá osobaMichael Blailproblematika košárů a salaší v kulturní krajině
soukromá osobaMartin VaculaVidče čp. 173 – možnosti využití a potřeby rekonstrukce historického objektu
soukromá osobaVladislava Hrubešovárekonstrukce tradičního oděvu z Velikové 
soukromá osobaEva Tarabusovárekonstrukce tradičního oděvu pro soubor Klobúčan
soukromá osobaBc. Kateřina Niklovárekonstrukce tradičního oděvu pro soubor Radhošť – Rožnov p.R.

2018
různé – kasteláni NPÚ, památkové objekty (Telč, Český Krumlov aj.), Lázně Luhačovice doporučení ochrany proti škůdcům, historické povrchové úpravy a technologie
Centrum stavitelského dědictví Plasy Ing. Lukáš Hejný, PhD.fotografická a písemná dokumentace k problematice polního pálení cihel z archivu VMP a z dalších excerpcí MC
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný PhD.objekty nižších sociálních vrstev z regionu Horňácko – poskytnutí dokumentace z Kurialova archivu
Institut lidového kulturního dědictví Litomyšl, z.s.MgA. Jiří Kmošek, Ing. arch. Vojtěch Kmošekkoncepce naučné stezky o životě, památkách v obci a charakteru venkovského prostředí
Nieders. Institut für historische KüstenforschungProf. Dr. W. Haio Zimmermanninformace a dokumenty k problematice tradičního heverování srubu dřevěným „presem“
Hungarian Open Air Museum Szentendredr. Zsuzsanna Batáriproblematika letních kuchyní na Moravě – literatura, odkazy, výskyt v severnějších částech Moravy
Muzeum regionu ValašskoRNDr. Lukas Spitzer, Ph.D.stavebnětechnická dokumentace k trojdílnému řešení obytného domu – Vesník u Vsetína
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském MeziříčíMgr. Patricie Dřímalováspolupráce na koncepci výstavy o kultuře a architektuře v regionu ke 100 letům založení ČSR
University of Wroclaw – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnegodr. Janusz Lachkonzultace problematiky kulturní krajiny na severovýchodní Moravě, prezentace problematiky ve VMP
Ústav etnológie Slovenskej akadémie viedMgr. Ľubica Voľanská , PhD.fotodokumentace – znaky nukleární rodiny – bydlení, zemědělské hospodaření, charakter dvora
Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě Mgr. Tomáš Nitradokumentace k problematice lučních seníků v Beskydech z archivu VMP a excerpcí MC pro rekonstrukci památkově chráněného seníku v obci Morávka
Slovácké muzeum v Uherském HradištiMgr. Jan Káčermožnosti výroby a dodání šindele externím subjektem
Muzeum umění v Olomouci, zámek KroměřížMgr. Eliška Sklenářovápodrobné seznámení s netoxickou technologií likvidace dřevokazných škůdců v bezkyslíkovém boxu
Obec ZašováIng. Rostislav V. Němejcdokumentace ke stavitelství v obcích Veselá – Zašová 
archislužba.czIng. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.podklady k lidovému stavitelství a krajině pro tvorbu územní studie areálu Pustevny (MS kraj a pro Zlínský kraj)
Zlín film officeMgr. Magdaléna Hladkásalašnické areály a objekty in situ a ve Valašském muzeu v přírodě pro filmové účely
Východočeské muzeum Pardubice konzultace sanace pozdně středověké pernštějnské truhly 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě určení názvu a funkce hoblíků 
Kostel českobratrské církve evangelické Valašské MeziříčíIng. Jaroslav Mikškonzultace plynování napadených varhan v evangelickém kostele přímo na místě bez rozebrání konstrukce, doporučeno plynování kyanovodíkem, doporučena deratizace
Evangelický kostel v OstraviciKarel Fonřešení problému masivního napadení mobiliáře kostela červotočem-varhany, lavice, schody
Moravské zemské muzeumLucie Bojdová, DiS.opakovaná konzultace k ošetření plísní napadených sbírkových předmětů, řešení sanace prostředí depozitáře; doporučení spolupráce s mikrobiology z akreditované zkušební laboratoře z Textilního zkušebního ústavu v Brně. doporučení způsobu větrání a odborníka na mikroklima Ing. Jana Červenáka
Sdružení Kavka z.s., Šlapanice  u Brnapan Topinka a kolektivsdružení vytvořilo kopii dubového kříže (originál je z 18. st. je dochován v torzovitém stavu) Kopie bude umístěna na původní místo. Kříž byl údajně podle výpovědí pamětníků a zmínce v místním zpravodaji pravidelně natírán krví; kopii kříž jsme se rozhodli natřít nátěrem z hovězí krve dle naší receptury – konzultace, příprava nátěru a konzultace nanášení nátěru hovězí krví, spolek dobrovolníků realizoval nátěr svépomocí. Při návštěvě Šlapanic jsme odebrali vzorky z torza originálu.
Farní sbor ČCE v Pržně u Vsetínakurátorka ak. mal. Karla Palátovákonzultace ošetření modelu evangelického kostela z Pržna . napaden dřevokazným hmyzem; doporučeno ošetření v bezkyslíkovém boxu a následný preventivní nátěr nepolychromovaných částí sanačním prostředkem.
Ministerstvo kultury ČRPhDr. Zuzana Malcovázpracování nového Návrhového listu pro zápis statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR; Návrhový list je nyní přílohou Metodického pokynu MKČR k vedení seznamu
Ministerstvo kultury ČRPhDr. Zuzana Malcovápřipomínkování Metodického pokynu pro vedení Seznamu nemateriálního statků tradiční lidové kultury ČR
Česká národopisná společnost – UNESCOMezivládní výbor Úmluvy pro zachování nemateriálního kulturního dědictvíHodnocení nominací do světových seznamů nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, zpracování zprávy Evaluačního orgánu Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v návaznosti na toto hodnocení
Národní památkový ústav – SSLA PříkazyIng. Vilém Švec, dr. Petr Vodešilvedení procesu přípravy na tvorbu koncepce rozvoje Souboru staveb lidové architektury Příkazy
Park Rochus, Uherské HradištěMgr. Kateřina Dvořákovákonzultace sanace napadení dřevěné stavby dřevomorkou
 mistr tesař David Stejskaltesařské nářadí ve sbírkách VMP, fotodokumentace stavebních technologií, stavby s podélně půlenými trámy ve sběrné oblasti VMP
 PhDr. Věra Kovářůkonzultace článku Lidové stavitelství na Jižním Valašsku využitý pro časopis Valašsko-Vlastivědná revue 
soukromá osobaKateřina Kovářováprovenience kamene sochařských děl v regionu, původ kamene současných sochařských děl
soukromá osobaRNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.šablonová výmalba stěny interiéru-stáří, ochrana, případná rekonstrukce
soukromá osobaLukáš Gavlovskýpetrifikace dřeva, využití Solakrylu BMX a Paraliodu B72
soukromá osobap. Bělunekkonzultace k metodě vyrovnání papíru (Jaroňkův tisk)
soukromá osobap.Ulrichmikrobiologické napadení historické africké sošky, průzkum, čištění, uložení
soukromá osobaIng. Petr Košťálobjekt pro lesní dělníky – možnosti adaptace, konstrukčních sanací roubení, omítek, zhotovitelských firem, postupu
soukromá osobaKramolišová-Straník u Nového Jičínakonzultace k rekonstrukci pilířové stodoly z konce 19. století, doporučení řemeslníka
soukromá osobaPalacký-Hodslavicekonzultace k rekonstrukci usedlosti z konce 18. století, doporučení řemeslníka na protihavarijní ošetření
soukromá osobaNěměček-Morávkakonzultace k rekonstrukci obytného domu s poškozeným krovem, doporučení řemeslníka na protihavarijní ošetření
soukromý tesařMartin Koudele dotazy na nátěry hovězí krví, dotazy na historické použití krve, nanášení, literaturu atd.; receptury a další podrobnosti budou předány až po publikování výsledků v NAKI II.  projektu,zatím doporučen seznam česky psané literatury 

2017
Lidové stavby Rymice, Muzeum KroměřížskaMgr. Barbora Polákovářešení stavebních detailů a detailů dvorů
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný Ph.D.stavebnětechnická dokumentace Kurialova archivu – Podhajský mlýn, okres Hodonín
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný Ph.D.technické řešení valchy – dokumentace valch – Hovězí, Velké Karlovice
Institut lidového kulturního dědictví Litomyšl, z.s.MgA. Jiří Kmošekmožnosti naučné stezky obcí – stavitelství, zahrady, extravilán
Muzeum jihovýchodní Moravy ve ZlíněMgr. Ondřej Machálekdokumentace fenoménu pasekářského osídlení
Mlýn Wesselsky Loučky u OderJaroslav Králmožnosti transferu roubeného domu z obce – postup, lokalita
Institut mezinárodních vztahů Fakulty politologie a mezinárodních studií Varšavské univerzity  Hanna Schreibernominace Krakowského betlémářství do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
Mendelova univerzita v BrněIng. Veronika Hunková, Ph.D.doporučení témat na závěrečné práce studentů, např. problematika vodních staveb: Mlýny, valchy atd.
Muzeum TěšínskaMgr. Lucie Kaminskánominace tance ověnžok do krajského seznamu nemateriálních statků TLK
Ústav etnológie Slovenskej akadémie viedMgr. Ľubica Voľanská, Ph.D.fotodokumentace – znaky nukleární rodiny – bydlení, zemědělské hospodaření, charakter dvora
ČSOP SalamandrMartin Krupastaré a krajové odrůdy ovocných stromů – konzultace, odběr roubů
Polabské muzeumAranka Daňkovákonzultace o využití, průběhu, výhodách a nevýhodách a celkových zkušenostech s termosanací staveb, doporučení k termoošetření konkrétního charakteru staveb
Národní památkový ústav v Ostravě (ostr.arcidiecéze)Mgr. Michal Zezulaposouzení stavu rozsáhlého konvolutu torz mobiliáře a stavebních prvků, zejména kování, ze shořelého kostela Božího Těla v Gutech; roztřídění do skupin dle zásahu
Centrum excelence Telč – ÚTAM AV ČRmistr tesař David Stejskaltesařské nářadí ve sbírkách VMP, fotodokumentace stavebních technologií, stavby s podléně půlenými trámy ve sběrné oblasti VMP
Strážnice NÚLK PhDr. Martin Novotný Ph.D.požádání o nátěr dřevěných stropů vědecké rekonstrukce nátěrem z hovězí krve; realizace nátěru dvou stropů  hovězí krví (receptura je výsledkem projektu NAKI II)
Moravské zemské muzeum v BrněLucie Bojdová, DiS.dotaz na ošetření sbírkových předmětů napadených aktivní plísní; doporučení podrobného technologického postupu sanace plísní a ošetření předmětu včetně preventivních opatření v depozitáři
Ministerstvo kultury ČR, Národní ústav lidové kulturyPhDr. Zuzana Malcová, PhDr. Martin Šimša, Ph.D.Návrh na revizi Metodiky pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a podrobná konzultace
Česká národopisná společnost – UNESCOMezivládní výbor Úmluvy pro zachování nemateriálního kulturního dědictvíHodnocení nominací do světových seznamů nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
soukromá osobaGavlovskýkonzultace k ošetření objektu i mobiliáře napadeného dřevokazným hmyzem
soukromá osobaKřištofkonzultace k ošetření objektu napadeného dřevokaznou houbou, dřevomorkou
 soukromá osobaRNDr. Lukáš Spitzer, Ph.Dmožnosti rozvoje expozice hospodářského dvora v Halenkově-Lušové
 soukromá osobaTomáš Plačekdokumentace k objektu lesnický revír v obci Horní Bečva
šéfredaktor literárního časopisu ProtimluvMgr. Jiří Macháčekkonzultace  postupů u podlahy napadené dřevomorkou; doporučení základních postupů při likvidaci napadení a odstranění příčin před položením nové podlahy
soukromá osobaMončekkonzultace hodnoty a ošetření  štrychu z roku 1797-hodnotný kus – pravděpodobně pochází z rodiny Orságů Vraneckých z Nového Hrozenkova. Konzultace napadení roubení výměnku.
 soukromá osoba Ing. Jan Štefan, Csc.dotaz na ochranu napadené části roubení dřevokazným hmyzem
 soukromá osoba Pavel Číp dotaz na nátěr roubenky

2016
Střední průmyslová škola stavební Valašské MeziříčíIng. Josef Vémolastavebnětechnická dokumentace – Kostel z Tiché ve VMP jako předloha modelu studentských prací
Lidové stavby Rymice, Muzeum KroměřížskaMgr. Markéta Hnilicováprovozní možnosti chovu domácích zvířat v muzeu v přírodě
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný PhD.stavebnětechnická dokumentace Kurialova archivu – obec Březnice čp. 23, okres Gottwaldov
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný PhD.sbírkové předměty VMP jako vzor pro výrobu tesařského nářadí
Muzeum Cheb – hrázděný statek v MilíkověIng. Martina Kulovámožnosti interiérové prezentace a její modernizace, problematika interpretace – hlavní sdělení expozice
Institut lidového kulturního dědictví Litomyšl, z.s.Ing. arch. Vojtěch Kmošekstavebnětechnická dokumentace – princip sušáren na Valašsku – srovnávací materiál
Časopis Střechy, fasády, izolaceIng. Jiří Sedláček CSc.konzultace článku o lidovém stavitelství na Valašsku a ve VMP
www.vetrnemlyny.czKarel Mlýnekvětrný mlýnek se železnou turbínou z Těrlicka, fotodokumentace staveb
Architektonický ateliérIng. arch. Zuzana Solničkováfotodokumentace lidového stavitelství obcí – Uherskobrodsko
Střední průmyslová škola stavební Valašské MeziříčíPhDr. Drahomíra Hegarováspecializovaná prohlídka areálů a vybraných expozic pro studenty SPŠS
ČNS – Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydleníRoman Tykal, Doc. M. VálkaMožnosti publikování závěrů z konference o LS a muzeích v přírodě (Uherské Hradiště – 10. a 11. května 2016)
Česká národopisná společnost – Národopisný věstníkPhDr. Daniel Drápala, PhD.posudek na publikaci KATALOG LIDOVÉ ARCHITEKTURY
ČÁST JEDENÁCTÁ. OKRES KROMĚŘÍŽ
Muzeum jihovýchodní Moravy ve ZlíněPhDr. Alena Prudkámodely lidového stavitelství ve sbírkách VMP, srovnání s modely ve Zlíně
Univerzita Palackého OlomoucPavel Hanulíkkonzultace záměru Bc. Práce – geografické zhodnocení vývoje dvora v Moravské bráně/intenzita salašnictví v obcích na Valašsku
Muzeum BojkovskaMgr. Tomáš Hamrlíkdetaily stavebních konstrukcí – replika chalupy v expozici, objekt in situ
Dendrochroloogická laboratořIng. Tomáš Kynclproblematika rozšíření buku ve stavitelství východní Moravy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechLibor Kodýdekaféra „Mirkovice“ – možnosti pomoci MC, dobré zkušenosti s institucionální spoluprácí aj.
KK architektiIng. arch Jan KrautNýdek čp. 78 – záměr rekonstrukce
Mendelova univerzita v Brně – obor dřevostavbyIveta Bezděkovábakalářská práce – dřeviny ve stavitelství na Valašsku
soukromá osobaIng. Lubomír Carbolmožnosti využití a transferu historické turistické útulny Šantán – Lysá hora
soukromá osobaMuDr. Petr Váchakonzultace nátěrů hovězí krví, pan Vácha chce natřít nově vyměněná prkna na původním stropě hovězí krví. Původní strop je natřen touto technikou; až budou upřesněny výsledky příslušného výzkumu NAKI doporučíme vhodnou recepturu
soukromá osobaJan Szturc stavebněhistorický vývoj kontribučenské sýpky z Prostřední Suché, okolnosti transferu do VMP
soukromá osobaIng. Roman Bláhamajitel usedlosti Valašsko – problematika adaptace historického objektu, stavební detaily

2015
Lidové stavby Rymice, Muzeum KroměřížskaMgr. Markéta HnilicováDřevomorka v objektu LS
Obecní úřad Nýdek, stavební úřadIng. Jindřich SzlaurArchivní dokumentace LS v Nýdku
Slovácké muzeum Uherské HradištěOndřej Mour, DiS.Ošetření a povrchová úprava prkenného štítu na roubeném objektu
Hanácké skanzen Příkazy u OlomouceIng. Vilém Švec, NPÚ Olomoucdoporučení roubené stodoly k transferu do Příkaz, příprava realizace
Muzeum ChebPhDr. Votroubkováhrázděný statek v Milíkově – patinace vyměňovaných dřevěných prvků hrázděné kce
NPÚ BrnoPhDr. Věra Kovářůstavebnětechnická dokumentace Kurialova archivu – okres Kroměříž k publikaci
Institut lidového kulturního dědictví Litomyšl, z.s.Ing. arch. Vojtěch Kmošekstavebnětechnická dokumentace trasferů ve VMP – archivní montážní plány, stavebnětechnická dokumentace Kurialova archivu – obce na českomoravském pomezí – Litomyšlsko, Svitavsko
Národní ústav lidové kultury ve StrážniciPhDr. Martin Novotný Ph.D.stavebnětechnická dokumentace Kurialova archivu – obec Nová Lhota, okres Hodonín – řešení konstrukčních detailů
Národní zemědělské muzeumPhDr. Miloš Hořejšvypracování recenzních posudků – monotematické číslo sborníku Prameny a studie k Národopisné výstavě českoslovanské
Institut lidového kulturního dědictví Litomyšl, z.s.Ing. arch. Vojtěch Kmošek, Ing. arch Jan Krautnové formy interiérových expozic stavebněhistorického vývoje objektů – muzea v přírodě v SRN – Bad Windsheim, Glentleiten
Skanzen Jižní Valašsko Valašské KloboukyMgr. Miroslav Maňasdefinování záměru, výběr objektů, úskalí a potenciál prostoru připravovaného areálu, detaily prostředí
Muzeum Novojíčínska, Oddělení Muzeum v PříbořePhDr. Václav Michalička, Ph.D.Možnosti expozice altánu – piaristická kolej Příbor – výběr fotodokumentace, analýza depozitárního stavu
NPÚ ÚOP KroměřížIng. arch Jaroslav Novosad polygonální zvonice ve Vrběticích – technická a fotografická dokumentace originálu/kopie – analýza dokumentace a současného terénního stavu
Ministerstvo životního prostředí, Carpathian Convention and ABS National Focal Point Zuzana Tollrianovávývoj sídel v Karpatech, se zaměřením na úspěšné příklady využití kulturního dědictví pro další rozvoj sídla – konzultace výběru lokalit
Střední průmyslová škola stavební Valašské MeziříčíIng. Miroslav Maňasspecializovaná prohlídka areálů a vybraných expozic pro studenty SPŠS
Obec HrčavaMarek SikoraVýběr dokumentace dymný dům – kurlok z Bukovce a okolí
Obec Velké Karlovice, GARDENARCH s.r.o. Ing. Jiří Kovaříkstáří lípy u usedlosti Velké Karlovice – Jezerné 37 – analýza fotodokumentace a textových pramenů
soukromá osobamajitel sroubené usedlosti pan KijHorní Bečva – plánovaná rekonstrukce objektu – skladba podlah, omítky, otopné zařízení – dimenze, realizace – reference dodavatelů apod.
soukromá osobaMgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.filiální stavby v katastru obce Morávka, Komorní Lhotka