Databáze obsahuje informace z terénních výzkumů prováděných Valašským muzeem v přírodě a dalšími institucemi, archivované ve sbírkách muzea.

Postupná aktualizace databáze v gesci Metodického centra a Oddělení dokumentace VMP přináší on-line zveřejnění žádané součásti sbírek muzea týkající se lidové architektury zvláště na Moravě a ve Slezsku. Další digitalizované materiály jsou poskytovány na vyžádání.