Instituce s celostátní působností

Muzea v přírodě v ČR

Metodická centra

Vysokoškolská pracoviště

Obnova, konzervace a restaurování lidového stavitelství

Zahraniční instituce