Metodické centrum pro muzea v přírodě díky podpoře Ministerstva kultury ve spolupráci s dalšími specialisty zpracovává koncepční materiály k problematice ovocných stromů v areálech muzeí v přírodě.

Jednotlivá muzea v přírodě tak mohou rozšířit svůj společenský vliv o environmentální rozměr – sbírku starých a krajových odrůd ovocných stromů. Těmito aktivitami se zároveň obohacuje celorepubliková databáze ve správě Českého svazu ochránců přírody s evidencí ploch, kde jsou pěstovány staré odrůdy ovocných stromů.

V uplynulých letech proběhl projekt inventarizace ovocných dřevin ve Valašském muzeu v přírodě, aktuálně probíhá obnova ovocné výsadby v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazech a také koncepční příprava obnovy ovocných stromů v Souboru lidových staveb v Rymicích. V budoucnu předpokládáme spolupráci na revitalizaci a tvorbě sítě genofondových ploch starých odrůd v dalších muzeích v přírodě v ČR.