Posudky CET ÚTAM AV ČR

Otopná zařízení a komíny

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm řešilo v letech 2015–2016 na platformě Metodického centra pro muzea v přírodě problém funkčnosti historických otopných zařízení a komínů. Na základě archivní dokumentace byly nejprve zhodnoceny odchylky mezi zdokumentovaným stavem v terénu a muzejními rekonstrukcemi, které proběhly v 60. – 80. letech 20. století. V některých případech byly v těchto dobách topeniště a otopná zařízení stavěna podle starších analogií nebo z jiného materiálu či s jinými stavebními detaily. Na základě odborných posudků od předních znalců na tuto problematiku byly definovány kompromisní požadavky na funkčnost, požární bezpečnost a zároveň maximální zachování původní historické podoby konstrukcí. Jako příklad mohou posloužit tyto materiály i pro další instituce.

Akustická detekce dřevokazného hmyzu

Plísně na malovaném nábytku