Odborný profil pracovníka

Funkce v instituci

 • Metodický pracovník pro oblast konzervování, ošetřování prvků a objektů lidového stavitelství

Odborné zaměření

 • Průzkum, konzervace, ošetření a sanace prvků objektů lidového stavitelství, konzervace a restaurování dřevěného nábytku

Muzejní práce

 • Restaurování súsku s malbou symbolického motivu kříže-datovaného 1797 pocházejícího z památkově chráněného objektu ze souboru lidových staveb  v Karolince- Raťkově   (pravděpodobně z rodiny Orságů Vraneckých) soukromě 2017                                                                                                                                                   
 • Restaurování sbírkových předmětů pro výstavu Jak jde kroj tak se stroj-Valašské muzeum v přírodě. např. stůl kozlový (2016)
 • Restaurátorské zásahy na plísní napadených malovaných truhlách z depozitářů VMP. Ošetření bylo řešeno ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří TZU – Textilního zkušebního ústavu v Brně a akad. mal. a restaurátorem Josefem Čobanem a restaurátorem Luďkem Dvořákem (2016)
 • Restaurování sbírkových předmětů pro výstavu Městečko pod Radhoštěm-Valašské muzeum v přírodě, např. stůl selský, kozlový z 19. Století (i. č. 12141),Valašské muzeum v přírodě (2010)
 • Spolupráce na výrobě kopie Krista v životní velikosti do Božího hrobu podle zapůjčeného originálu z Rožnovského kostela s Mgr. BcA. K. Dostálovou, soukromě (2010)
 • Restaurování barokní truhly inkrustované (i. č. 30 692), Valašské muzeum v přírodě (2010)
 • Restaurování sbírkových předmětů pro výstavu Malovaná jizba – Valašské muzeum v přírodě, např. malované truhly z pol. 19 století (i. č. 11934, i. č. 31 002),Valašské muzeum v přírodě (2010)    
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

Věda a výzkum, grantové projekty

 • Člen experimentálního týmu programu aplikovaného výzkumu NAKI II DG16P02M026„Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ (2016-2020)

Členství v odborných radách a profesních skupinách

 • Člen Komise konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizace a účast na odborných akcích

 • Diagnostika dřevěných konstrukcí, Valašské muzeum v přírodě, ÚTAM AV ČR, v.v.i, Centrum Excelence Telč (2018)
 • Workshop Ruční opracování dřeva a jeho povrchové úpravy NAKI II. – praktické ukázky nátěrů hovězí krví. Valašské muzeum v přírodě (2017)
 • Workshop Mikroskopické určování našich dřevin Valašské muzeum v přírodě (2016 a 2017)
 • Workshop “Emergency prevention activities on wooden architecture monuments”, Karelská republika, Ruská federace (2016)

Drobné články, zprávy a recenze

 • DOSTÁL, Tomáš. Srovnání výskytu plísní a jejich ošetření na polychromovaném nábytku v depozitářích VMP–  web Metodického centra pro muzea v přírodě, 2016.
 • DOSTÁL, Tomáš. Seznámení s projektem NAKI II. Historické dřevěné konstrukce: Typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva.Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII. Str.114-118.

Dosažené v oboru

 • Mgr. – Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor umělecko-pedagogické studium, ateliér sochařství u prof.akad. soch. Mária Kotrby (2001)
 • DiS. – VOŠ restaurátorská Brno, Restaurování nábytku 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (2011)