Odborný profil pracovníka

Funkce v instituci

 • Metodický pracovník pro urbanismus, tradiční stavitelství a historické stavební postupy

Odborné zaměření

 • Tradiční stavitelství v Beskydech, podoba a formy osídlení oblasti, adaptace historických staveb

Muzejní práce

 • 2015–2020 Koncepční spolupráce na záchraně tradičních staveb v Trstěnicích a Čisté (spolu s Vojtěchem Kmoškem a kol.)
 • 2020 Kolibiska – krajinné řešení areálu
 • 2020 Kolibiska – drobné prvky exteriérového prostředí
 • 2021 PhDr. Jiří Langer, CSc., etnolog, historik, muzejník – výstava k jubileu ve Valašském muzeu v přírodě (architektonické řešení)

Spolupráce s jinými Institucemi

 • Fakulta architektury VUT Brno
 • Institut lidového kulturního dědictví z. s.
 • Spolek archaických nadšenců z. s.
 • Asociace za estetiku veřejného prostoru

Publikační činnost

2017 KRAUT, Jan. Countryside settlement and its transformations in case of Moravian-Silesian Beskids and its foothills. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017, s. 34–39 [cit. 2017-11-30]. DOI: 10.13164/phd. fa2017.5. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70240

2016 KRAUT, Jan a Vojtěch KMOŠEK. Stavebnětechnická dokumentace lidových staveb: zaměření a dokumentace polygonální stodoly 114 a roubeného domu usedlosti čp. 97 v Čisté a roubeného domu usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In: Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2016, s. 24. ISBN 978-80-87210-56-7.

2016 KRAUT, Jan, Vojtěch KMOŠEK a Jiří KMOŠEK. Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly čp. 97 z Čisté. In: Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. 1. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v přírodě, 2016. ISBN 978-80-87210-57-4.

2016 KRAUT, Jan a Vojtěch KMOŠEK. Koncepce transferu a obnovy roubeného domu čp. 97 z Čisté. In: Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v přírodě, 2016. ISBN 978-80-87210-57-4.

2016 KMOŠEK, Vojtěch a Jan KRAUT. Koncepce obnovy zděné usedlosti čp. 56 v Trstěnici. In: Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v přírodě, 2016. ISBN 978-80-87210-57-4.

2016 KMOŠEK, Jiří, Zuzana KŘENKOVÁ, Vojtěch KMOŠEK a Jan KRAUT. Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí – obec Trstěnice. In: Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Rožnov p. R.: Valašské muzeum v přírodě, 2016. DOI: 978-80-87210-58-1. ISBN 978-80-87210-58-1.

2010 Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho: Anna Kyšková, Barbora Látalová, Jan Kraut, Martina Matušková, Michaela Kubinová, Vojtěch Kmošek: Kozojedy 2010: [sborník. [Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010]. ISBN 9788021441729.

Vzdělání dosažené v oboru

 • Ing. arch. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus (2014)