Odborný profil pracovníka

Funkce v intituci

 • metodická pracovnice pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, vědecká tajemnice Valašského muzea v přírodě, odborná garantka areálu Dřevěné městečko

Odborné zaměření

 • dějiny muzeí v přírodě v ČR, tradiční oděv a textilie na Valašsku, rekonstrukce tradičních textilních technologií

Muzejní práce

 • Stálá expozice Jak jde kroj tak se stroj– Valašské muzeu v přírodě (2016)
 • Výstava Muzeum v zákulisí– Valašské muzeum v přírodě (2015)
 • Výstava Skleněná krása o Vánocích– Valašské muzeum v přírodě (2008)
 • Zahraniční výstava Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu– Wdzydze Kiszewski, Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, Polsko – spolu se Zdenkem Cviklem (2006)
 • Zahraniční výstava Mährische Lebenswelten – Krems, Volkskutureuropa – Haus der Regionen, Rakousko – spolu s Milenou Habustovou (2006)
 • Výstava Při betlémě na salaši…Vánoce v tradicích Moravského Valašska– Břeclav, spolu s Lenkou Kučerovou a Danielem Drápalou (2005)
 • Odborný garant areálu Dřevěné městečko (2005-2009, od 2012 dosud)
 • vedoucí oddělení výzkumu a sbírek ve Valašském muzeu v přírodě (2005-2009)
 • Rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

Věda a výzkum, grantové projekty

 • Členka řešitelského týmu programu aplikovaného výzkumu NAKIDF11P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950, řešitel NÚLK Strážnice ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (2011-2015)
 • Odborný garant realizace projektu Jak jde kroj, tak se strojhrazeného z Finančních mechanismů EHP a Norska EHP-CZ06-OV-1-040-2014 (2014-2017)

Členství v odborných radách a profesních skupinách

 • Členka Etnografické komise Asociace muzeí a galerií (od 2004 dosud)
 • Členka redakční rady projektu videodokumentace Lidová řemesla a lidová umělecká výroba, řada Tradiční postupy lidového odívání (od 2019 dosud)

Pedagogická činnost

 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie – Obor muzeologie – externí přednášející (od 2018)
 • Muzejní škola v Příboře – externí přednášející (od 2018)

Další

 • Recenzní posudky pro odborná periodika, pro Ministerstvo kultury ČR, k odborným publikacím

Samostatné publikace a kapitoly v knize

 • DRÁPALOVÁ, Lenka a TICHÁ, Jana. Jak jde kroj, tak se stroj. Katalog expozice o tradičním odívání.Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj. Průvodce expozicí o tradičním odívání na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka.  Jak jde kroj, tak se stroj. A Guide to the Exhibition of Traditional Clothing in Wallachia.  Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016.
 • LIĎÁK, Petr a DRÁPALOVÁ, Lenka a VRLOVÁ, Vanda. Návrat ke kořenům. Lidová kultura a tradice na Moravskoslovenském pomezí.Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Slovo, obraz, artefakt. Podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů.In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 51–61.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka.  Oděv Valachů. Jak ho oblékat a jak o něj pečovat.Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Výšivka na Valašsku. In. Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, s. 74-83.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Aplikace na valašském tradičním oděvu. In. Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, s. 154-162.
 • DRÁPALA, Daniel a DRÁPALOVÁ, Lenka. Černé hodinky. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011.
 • DRÁPALA, Daniel a DRÁPALOVÁ, Lenka. Alois Bělunek: Ze života rožnovských Valachů. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Tradiční lidový oděv na Rusavě.In. Fišer, Z. (red.): Rusava a Daniel Sloboda.Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro obec Rusavu, 2011, s. 91–96.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.In. Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury.Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 91-106.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Dřevěné městečko.Průvodce po areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008.
 • DRÁPALA, Daniel a DRÁPALOVÁ, Lenka.  Kouzelné bytosti zpod Radhoště.Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008.
 • MICHALIČKA, Václav a DRÁPALOVÁ, Lenka. Zaniklý svět tradičních technologií. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Dřevěné městečko.Průvodce po areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Wołoskie muzeum na wolnym powietrzu po 1945. Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu – katalog wystawy.  Wdzydze Kiszewski, Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich. 2006, s. 31 – 35.

Studie a materiály

 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Moderní dějiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960 – 2005. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, I., s. 9 – 26.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Prezentace textilních technologií a textilu ve Valašském muzeu v přírodě. Sborník z odborného semináře Textil v muzeu – Prezentovat ano či ne? 2006, s. 40 – 43.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Textilní sbírka Arnošta Kubeši ve fondech Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Sborník z odborného semináře Textil v muzeu – Identifikace textilu. 2007.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Ubírané punčochy jako součást tradičního ženského oděvu v Rožnově pod Radhoštěm. Národopisná revue 2008, XVIII, s. 89 – 95.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Vyšívaná kostelní pokrývka. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009, V., s.123–128.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Transfer a následné uložení textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do nových depozitárních prostor. Textil v muzeu.  Soubor statí k problematice uložení a transport textilních sbírek. 2011. s. 24-27.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Mužský brunclek na Rožnovsku – identifikace specifické varianty oděvní součástky.Národopisná revue. 2012, XXII, č. 2, s. 104-110.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Gobelínová produkce Jaroňkových dílen ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Textil v muzeu. Soubor statí k problematice interiérový textil – reprezentační i privátní, 2013, s. 100-104.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. K problematice barevnosti výšivky u typologicky nejstarších úvodnic z Valašska. Folia ethnographica 47/1. Suplementum ad Acta Musei Moravice. Scientiae sociales, XCVII, 2013.s. 41-52.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj. Expozice o tradičním odívání na Valašsku. Textil v muzeu, 2017, s. 70-79.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka. Za valašským krojem do Valašského muzea v přírodě. Valašsko 38. 2017, s. 24-26.

Drobné články, zprávy a recenze

 • DRÁPALOVÁ, Lenka.   Realizace dlouhodobé expozice „Jak jde kroj, tak se stroj“ ve Valašském muzeu. Museum vivum, 2015, X, s. 119–122.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka.  Dřevěné městečko. Valašské muzeum v přírodě – průvodce. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 9-14.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka.  Pouhých osm let života… Národopisná revue, 2009, XIX, č. 2, s. 52-53.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka a VRLOVÁ, Vanda. Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové. Národopisné aktuality, 2005,  XV, s. 237 – 238.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka.   Transfer textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2006,II,  s. 267 – 270.

Redakční činnost

 • BRANDSTETTROVÁ, Marie. Odívání Rožnovanů. Čtení o rožnovském kroji. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007.
 • Museum vivum – suplementum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007.
 • DRÁPALOVÁ, Lenka a TICHÁ, Jana. Jak jde kroj, tak se stroj. Katalog expozice o tradičním odívání.Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017.

Vzdělání (VŠ)

 • Mgr. – Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav Historie a muzeologie, obor Historie – Muzeologie (2002)