7. 3. 2020

Inventarizace ovocných stromů v muzeích v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě díky podpoře Ministerstva kultury ve
spolupráci s dalšími specialisty zpracovává koncepční materiály k
problematice ovocných stromů v areálech muzeí v přírodě. Jednotlivá muzea tak mohou rozšířit svůj společenský vliv o environmentální rozměr –
sbírku starých a krajových odrůd ovocných stromů. Těmito aktivitami se
zároveň obohacuje celorepubliková databáze ve správě Českého svazu ochránců
přírody s evidencí ploch, kde jsou pěstovány staré odrůdy ovocných stromů.

V uplynulých letech proběhl projekt inventarizace ovocných dřevin ve
Valašském muzeu v přírodě, aktuálně probíhá obnova ovocné výsadby v
Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazech a také koncepční příprava obnovy
ovocných stromů v Souboru lidových staveb v Rymicích. V budoucnu
předpokládáme spolupráci na revitalizaci a tvorbě sítě genofondových ploch
starých odrůd v dalších muzeích v přírodě v ČR.