3. 5. 2023

O stodole ze Skaličky už jsme na tomto webu informovali. Nejprve o záměru záchrany, později o transferu a otevření. Z experimentů spjatých se stavbou uveďme vzniklý památkový postup. 

Dokladem významu této aktivity je několik aktuálních ocenění. V kategorii Záchrana památky byla stodola spolu s řadou výtečných počinů součástí nominací na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2022.

Záchrana stodoly ze Skaličky byla poctěna také Cenou hejtmana v rámci Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022.

S potěšením doplňme, že záchranu stodoly zmínil Ministr kultury Martin Baxa v anketě jarního vydání časopisu PROPAMÁTKY jako jednoho ze zástupců různých typů staveb v rámci dobré praxe v péči o památky.

Věříme, že tato ocenění dokládají nejen zájem Národního muzea v přírodě o kulturní dědictví ve svěřených regionech, ale především neobvykle citlivý přístup k transferu a rekonstrukci této výjimečné stavby.