20. 8. 2021

V létě a na podzim roku 2017 proběhl ve Valašském muzeu v přírodě výzkum, jehož cílem byla segmentace stávajících návštěvníků muzea, popis jednotlivých tržních segmentů a částečný profil jejich spotřebního chování. Výzkum se uskutečnil metodou dotazování za použití dotazníků. Průzkumu se účastnilo 100 respondentů. Návštěvníci byli dotazováni na četnost návštěvy, jejich očekávání, délku prohlídky, bydliště, vzdělání, povolání, aj. Informace plynoucí z výzkumu poskytly muzeu cenné data pro vytvoření nové marketingové studie a nastavení efektivnější komunikace se zákazníky.