2. 11. 2018

Unikátní moderní technologií, která byla vyvinuta na Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), je box na netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku. Jedná se o prototyp vzniklý v rámci projektu VaV MK ČR Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu (2008–2010). Hlavním řešitelem tohoto projektu byla Národní knihovna ČR, přičemž VMP bylo jedním ze spoluřešitelů (dále Slezská univerzita, Ing. Radek Aulický).

Kromě této technologie byla zásadním výstupem projektu certifikovaná metodika na sestrojení a provoz bezkyslíkového boxu pro ošetřování muzejních sbírkových předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry. Tato metodika respektuje etické standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci změn originální matérie ošetřovaných předmětů při vysoké letální účinnosti na škodlivý hmyz. V bezkyslíkovém boxu je tedy možno likvidovat dřevokazný hmyz bez použití chemikálií, šetrně k personálu, sbírkovým předmětům i životnímu prostředí. Značnou výhodou této metody je skutečnost, že  mohou být ošetřeny sbírkové předměty ze všech organických materiálů. V neposlední řadě je třeba zmínit i finanční přijatelnost této metody.

Od roku 2011 běží ve VMP provoz bezkyslíkového boxu naplno. Ročně provádíme několik hubících cyklů. Jednotlivé cykly probíhají od května do září, kdy je vzhledem k životnímu cyklu hmyzu nejvhodnější období. Bezkyslíkový box je primárně využíván pro sbírkové předměty fondů VMP, provádíme také hubící cykly jak pro další instituce, tak pro soukromé majitele.