22. 1. 2024

Muzea v přírodě v České republice, které lze definovat jako sbírky stavebních objektů v přirozeném nebo rekonstruovaném prostředí, jsou institucemi, které mají prostřednictvím různých zřizovatelů ve správě důležitou část památkového fondu dřevěné architektury v naší zemi. 

Dřevěné stavební konstrukce nacházíme však prakticky na většině historických staveb včetně významných zástupců, ať už v rovině tradičních staveb nebo objektů slohové architektury. Dřevo včetně tradičních povrchových úprav se vyskytuje jak na samotných nosných konstrukcích, tak na stavebně-truhlářských prvcích, různých variantách plášťů objektů, případně i krytin a podlah.

Národní muzeum v přírodě (Metodické centrum) rámci konsorcia spolu s Mendelovou univerzitou v Brně (LDF) a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v roce 2023 zahájilo pětiletý projekt NAKI III „Prevence a údržba dřevěných konstrukcí v památkovém zájmu“ (DH23P03OVV005) podpořený Ministerstvem kultury.

Hlavním cílem projektu je aplikovat výzkumné poznatky v oblasti péče o dřevěné stavby zejména na prostředí a podmínky muzeí v přírodě v ČR. Plánem je zpracovat standardy pro základní péči o dřevěné historické objekty v několika vzájemně provázaných okruzích: 

1. Neinvazivní a šetrně invazivní diagnostika dřevěných konstrukcí – zavést diagnostiku do praxe muzeí v přírodě; 

2. Preventivní péče a údržba objektů dřevěného stavitelství – vytvořit metodiku; 

3. Konstrukční opravy dřevěných konstrukcí na základě historických přístupů tesařského řemesla – vytvořit památkový postup, užitný vzor, funkční vzorek; 

4. Tradiční povrchové úpravy dřevěných prvků staveb – vytvořit metodiku. 

Definovanými výstupy tak projekt přispěje k zefektivnění preventivní péče o rozsáhlý fond historického dřevěného stavitelství v naší zemi a definuje smysluplné a citlivé přístupy v případě potřeby zásahů do dřevěných konstrukcí.