1. 7. 2022

Areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech obohatila unikátní roubená stodola ze Skaličky. Značná část konstrukce této stavby pochází ze 16. století. Pracovníci Metodického centra ve spolupráci s odbornými zaměstnanci Národního muzea v přírodě (NMvP) a spřízněnými externisty vytvořili záměr umístění stavby a v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) připravili expozici.

Na první pohled obyčejná roubená stodola stála původně za selskou usedlostí čp. 3 ve Skaličce u Hranic v okrese Přerov, tedy takřka na okraji Hané. Dle dendrochronologického výzkumu proběhlo kácení stromů na stavbu mezi lety 1569-1571. Datování řadí stodolu k nejstarším dřevěným objektům na území České republiky.

Stodola ve Skaličce byla ve své prvotní podobě nížší stavba s valbovou doškovou střechou odpovídající podobě hospodářských objektů raného novověku. Kolem roku 1784 byla stavba zvýšena a v 1. polovině 20. století dostala stodola současnou podobu s krytinou z keramických tašek. Zajímavostí je roubená konstrukce, která není sestavena z klasických tesaných trámů, ale z mohutných kuláčů o průměru kolem 50 cm rozštípnutých na poloviny. Jeden kmen tak byl po rozštípnutí použit ve dvou stěnách.

V muzejní expozici je stavba prezentována ve své podobě z období vrcholu tradičního zemědělského hospodaření na Hané, před svým koncem způsobeným kolektivizací. Expozice poukazuje jak na tyto konstrukční a formální proměny, tak na proměny společenské. Objekt dokumentuje starší tradici dřevěného stavitelství na Hané a urbanisticky dotváří muzeum. Na stodole je zároveň významný zodpovědný postoj NMvP, ale také neobvykle precizní postoj řemeslníků – David Stejskal a Jiří Pokorný, kteří transfer prováděli.

Samotná roubená stavba byla na podzim roku 2020 rozebrána a umístěna do Frenštátu pod Radhoštěm, kde uvedení řemeslníci v prostorách konzervátorského oddělení NMvP prováděli nezbytné tesařské, restaurátorské a konzervátorské práce. Od června 2021 byly jednotlivé roubené části postupně převáženy do Příkaz a stodola se přímo na místě – na mělkých kamenných základech s hliněnou dusanou vrstvou mlatu –  kompletovala. Začátkem listopadu 2021 proběhla kolaudace stavby. Pro návštěvníky muzea byla slavnostně zpřístupněna koncem května 2022.