14. 11. 2023

Ve dnech 16. a 17. 11. se v Rožnově pod Radhoštěm a blízkém okolí uskutečnil seminář Tradiční péče o dřeviny a muzea v přírodě. Potřeba setkání vychází z faktu, že charakteristickou a nedílnou součástí nejen naší krajiny, ale také muzeí v přírodě a památek tradiční architektury jsou ovocné, ale také specificky ořezávané listnaté stromy. 

Péče o ně však zpravidla nebývá tak systematická jako zájem o klasické muzejní artefakty. Četné hodnoty historické, kulturní, biologické a další jsou však v případě těchto dřevin nesporné. Cílem setkání bylo zdůraznit tuto problematiku nejen v prostředí skanzenů a také ukázat způsoby přirozené péče a možnosti udržitelnosti.   

Na úvod semináře proběhla terénní exkurze na vrch Kamenné nad Dolní Bečvou. Jižně orientované svahy padající do údolí Horní Rozpité představují jedinečné prostředí horských pasek a rolnické krajiny vázané na roztroušenou zástavbu dnes již rekreačních chalup. Historicko-krajinářské souvislosti zdejší oblasti objasňovali znalci zdejšího prostředí Vojtěch Bajer a Luděk Ondruch. 

Sledovanými fenomény zde byly ovocné dřeviny starých a krajových odrůd a specificky ořezávané stromy na letninu, jakožto zdroj krmiva a podestýlky pro dobytek mimo vegetační období. Odrůdy zastupovaly věkovité hrušně ´Dule´ nebo ´Ovesňanka´, jabloně ´Jadernička moravská´ nebo ´Bojkovo větší´, slivoně v převaze ´Karlátek´ a ´Špendlíků žlutých´ či třešně ´Ptáčnice´. Stromy ořezávané pro letninu rostly v úzké vazbě na místní stavby. Zastupoval je jasan ztepilý a javor klen, jejichž habitus zřetelně prozrazoval dřívější ořez. Zajímavostí byla také pařezina tvořená bukem lesním, ovšem s neprokazatelným využitím pro sklizeň dřeva. 

Kamenné si svůj název patřičně zasluhuje. Mimo dřeviny mohli účastníci exkurze studovat také štětované cesty a opěrné stěny, či různé typy četných kamenisek, které ukazují na intenzivní a dlouhodobé zemědělské hospodaření. 

Seminář pokračoval večerním blokem přednášek, kde jejich aktéři představili různé aspekty vnímání hodnot krajiny. Sadař a pomolog Ondřej Dovala upozornil na zapomenuté staré a regionální odrůdy ovocných stromů a smysl jejich zachování. Radim Lokoč informoval o mapování a koncepci výsadby ovocných stromů v expozičním areálu Kolibiska. Ekolog Ivan Bartoš poutavě pojednal o hodnotách kulturní krajiny v Poodří.

Druhý den semináře patřil praktické výsadbě ovocných stromů v genofondových sadech na Valašské dědině a novém areálu Kolibiska. Certifikovaný arborista Jan Eliáš s kolektivem zde prováděl rovněž ořezy listnatých stromů na letninu a údržbu založeného letinového háje. Jednotlivé práce, naplňování koncepce včetně prvků kulturní krajiny v areálu Valašská dědina a vznikajícího areálu Kolibiska představil na prohlídce Radek Bryol.

Luděk Ondruch – Radek Bryol