2. 9. 2022

Díky husté evropské železniční sítí můžeme dorazit takřka až před brány mnohých muzeí. Když není čas a touha po poznání převyšuje možnosti hromadné dopravy, je třeba před tyto brány dojít nebo doběhnout. Z mnoha letních postřehů přinášíme alespoň pár.

Tak můžeme během několika dní shlédnout většinu větších muzeí v přírodě ve Skandinávii.

Začněme stockholmským Skansenem. Plni očekávání z esenciálního, ale z důvodu propojování také se zábavnými funkcemi kontroverzního muzea vstupujeme starým Haseliovým vstupem. Dominující busta zakladatele a dobová architektura budí v milovníkovi muzeí v přírodě silné pocity. Není třeba opakovat známá fakta o tomto ani dalších navštívených muzeích. Ze subjektivních zjištění ve Skansenu zmiňme zvláště snahu v těsné blízkosti hlavního města zobrazovat kulturu národa včetně charakteristických souvislostí (krajinné prvky či stará a regionální plemena hospodářských zvířat). Situování zábavních prvků na periferii a precizní prezentace rychle stírá prvotní obavy a v žebříčku navštívených muzeí staví Skansen na čelní příčky.

Na okraji Östersundu najdeme muzeum v přírodě Jamtli, pojmenované po západošvédském regionu Jamtland. Mnohé objekty jsou oživeny formou living history, kdy obyvatelé představují konkrétní děje v příslušné době. V sezoně probíhá několik dramatizovaných témat u vybraných usedlostí. Prohlídky (ve švédštině a angličtině) jsou koncipovány jako dramatizovaná procházka muzeem, kde průvodce komunikuje s obyvateli domů o různých tématech.

Nejstarším muzeem v přírodě zobrazujícím městskou historii je Den Gamle By (Staré město) v druhém největším městě Dánska Århus. Areál, kde byly přeneseny hodnotné stavby z celé země, je rozčleněn na tři epochy – 18.–19. století, doba kolem let 1927 a 1974. V domech ze všech časových etap najdeme městské interiéry včetně hodnotných interiérů a artefaktů v těch nejstarších. I pro laika je fascinující ukázka několika ulic a vnitrobloku z druhé poloviny 20. Století včetně řady obchodů, opravny kol, baru či mateřské školky. 

Malé muzeum v přírodě je součástí Jektefartsmuseet v severonorském Bodø. Zatímco exteriérovou část tvoří jen několik objektů zvláště se vztahem k rybářství, zaujme spíše hlavní expozice věnovaná obchodní lodní plavbě. Modernímu objektu vévodí poslední dochovaná obchodní loď – „jekt“ z Nordlandu. Okolo centrálního exponátu jsou pojednána jednotlivá témata jako hanzovní systém, stavba lodí či život při plavbách.

Zvláště ve Švédsku jsou k navštívení četná místní muzea v přírodě, která v rámci jedné usedlosti zpravidla vázané na další společenské využití, ukazují přenesené nebo původní stavby bez nároku na komplexní řešení jejich prostředí.