2. 11. 2018

Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě. Prezentace pojednává na devíti bannerech o historii skanzenů v ČR se zahraničním přesahem. Neopomenutelné je vnímání jejich funkce naučné, ale i odpočinkové, je představena velká rozmanitost členských muzeí Českého svazu muzeí v přírodě.

Realizace je součást projektu “Muzeum v přírodě. Specifický typ paměťové instituce a turistické atraktivity”podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Výstava proběhne:

25. ledna – 29. února 2016 – Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí
1. března – 31. března 2016 – Krajský úřad Olomouckého kraje
červenec 2016 – Krajský úřad Zlínského kraje

Informace: Radek Bryol, Český svaz muzeí v přírodě, tel. 571 757 112