10. 3. 2019

V rámci projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v příroděse ve dnech 8. a 9. 9. 2014 uskutečnil pracovní seminář Průvodce a návštěvník muzea v přírodě. Realizátorem akce bylo Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM).

První odpoledne proběhl workshop, kde si účastníci semináře společně s novými průvodci MVJVM mohli vyzkoušet tradiční řemesla (např. zapiastkovou techniku, tkaní na stavu, hrnčířství, výrobu hliněných cihel aj.) 

Druhý den byl věnován samotnému semináři a následné diskuzi. V rámci příspěvků byli seminaristé seznámeni i s vnitřním grantovým projektem Národního ústavu lidové kultury pro práci s průvodci – projekt Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. Další příspěvky se zabývaly tématy muzejní pedagogiky a činnostmi muzeí zaměřenými na různé cílové skupiny. 

Muzea v přírodě byla zastoupena těmito organizacemi: MVJVM (Skanzen Strážnice), VMP v Rožnově pod Radhoštěm, SLS Vysočina – Veselý Kopec a Muzeum Kroměřížska – lidové stavby Rymice. 

Kristýna Jasná VMP