17. 7. 2019

V centru českého sklářství v Novém Boru otevřela firma Lasvit své nové sídlo, roubené a částečně i zděné objekty s mansardovými střechami z přelomu 18. a 19. století, které doplňují dvě stavby, z nichž zejména “skleněný dům”, vklíněný mezi roubenky budí pozornost. A budí ji zaslouženě. Nové budovy svou jednoduchou vizuální formou harmonicky doplňují citlivě opravené historické stavby a tvoří tak atraktivní kompaktní a důstojný areál. Na naše poměry se jedná o jeden z mála kvalitních a odvážnějších počinů, snoubící tradici s modernou a o kterém si v oblasti muzeí v přírodě můžeme prozatím nechat jenom zdát. Kvalitní osobitá současná architektura nejenže odráží progresivní směřování Lasvitu, ale je podtržena velmi sympatickým uvažováním samotné firmy, která mohla za menší investice postavit své nové sídlo na kdesi „zelené louce“.Tímto projektem, nejenže navázala na tradici sklářství, která je s původními domy spjatá, ale zároveň pozvedla část malebného, ale časem už omšelého místa, které kdysi bývalo reprezentativní částí tohoto sklářského centra. Z hlediska památkářského je zajímavostí odhalená dvacetimetrová studna v přízemí skleněného domu, která byla náhodou objevena při jeho stavbě. Za projektem stojí architektonické studio OV-A (Jiří Opočenský, Štěpán Valouch) ve spolupráci s Davidem Balajkou a Vojtěchem Kratochvílem.

Karel Konopka