13. 8. 2019

Přinášíme několik aktuálních fotografií z menšího muzea v přírodě Muzeul Satului Bănățean u rumunského města Timisoara. Muzeum bylo zpřístupněno roku 1971 na základě systematických výzkumů prováděných od roku 1961 Muzeem Banátu. Původní záměr – rekonstruovat vesnické sídlo se školou, kostelem, hospodou, obecním domem a venkovskými usedlostmi se postupně podařilo realizovat. Některé dvory jsou oživeny dobytkem a charakteristickými plodinami. Kolem potůčku jsou rozmístěny technické stavby – vodní mlýny a valchy. Muzeum slouží jako prostor k prezentaci tradiční výroby a folkloru.

Více informací na http://muzeulsatuluibanatean.ro/

Radek Bryol