10. 3. 2019

Metodické centrum pro muzea v přírodě a Český svaz muzeí v přírodě ve spolupráci s polským svazem muzeí v přírodě – Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce připravilo čtyřdenní exkurzi do polských muzeí v přírodě. Osmičlenná skupina zástupců českých institucí (Valašské muzeum v přírodě, SLA Zubrnice, Muzeum Kroměřížska – lidové stavby Rymice) navštívila ve dnech 18. – 21. srpna 2014 celkem 8 polských skanzenů

Průvodci po památkách byli českým muzejníkům vedoucí institucí nebo pověření odborní pracovníci. Na exkurzi tak bylo umožněno alespoň v náznacích, odpovídajících strávenému času, sledovat a srovnat různé aspekty spjaté s problematikou muzeí v přírodě – správní příslušnost instituce, vývoj a naplňování koncepcí, řešení urbanismu expozičních objektů a jejich expozic, doprovodné expozice, prezentace nehmotného dědictví, vztah k turistickému ruchu, financování činnosti, řešení infrastruktury atd. Neopomenutelné bylo také poznání etnografické rozmanitosti polského území a etnické procesy, jimiž byla země v minulosti postižena.

rb