2. 11. 2018

Na problém návštěvnosti v prostředí galerií výtvarného umění před časem s nadhledem reagoval Mgr. Ondřej Chrobák z metodického centra CENS při Moravské galerii v Brně, když situaci v českém muzejnictví srovnal se stravovacími zařízeními v naší zemi. 

Muzea v přírodě mají kromě významné funkce odborně-naučné už od své podstaty předurčenou také silnou funkci rekreační a odpočinkovou. Z tohoto důvodu nemusí muzea v přírodě, na rozdíl od kamenných muzeí či galerií, bojovat o návštěvníka formou převratných strategií. Témata jako vizuální kultura, „pravdivost“ prezentace nebo motivace pracovníků k lepším výkonům je však i ve sféře muzejnictví v přírodě velmi aktuální.

rb