30. 9. 2022

Valašské muzeum v přírodě se aktuálně rozrůstá o nový areál Kolibiska, který představí kulturu nejvyšších poloh Karpat na našem území. Pro celý areál je zpracována stavební dokumentace a libreto expozice. Do muzea se zatím podařilo transferovat několik ohrožených staveb, pro které už nebylo dalšího využití. Další objekty jsou uloženy ve skladech nebo je jejich převoz předjednán s majiteli. 

Při realizaci se na základě původních, ale často poškozených předloh daří muzejním řemeslníkům vytvářet některé stavební detaily. Srubnice objektů z Těšínska jsou připravovány podélným štípáním nebo ručním podélným řezáním. Podobně byly štípáním přichystány mohutné střešní latě. Prkna štítů jsou na základě tradičních vzorů připevněna různými typy kolíků. Některé základy a opěrné stěny zdí kameníci a zedníci na sucho nebo na hliněnou maltu. Vedení muzea se také podařilo zajistit šindely délek až 80 cm, dříve běžných, avšak v expozicích muzea dlouho nepoužívaných.

Objekty vyžadují nejen stavební realizaci, ale následně také vytvoření expozic. První z nich bude od roku 2023 hájovna z Valašské Bystřice. Právě zde muzejní kurátor zajistil řadu sbírkových předmětů, týkajících se zvláště lesnictví, ale také bydlení epochy poloviny 20. století dosud v muzejních sbírkách nepříliš zastoupené. Spolu se znalcem zanikajících technologií vytvořili válečkovou výmalbu interiérů, rovněž s použitím šablon. Na truhlářské prvky použila dodavatelská firma na základě konzultace s muzeem olejové barvy na základě nalezené stratigrafie.  

V prostředí vznikajícího areálu se zároveň začínají tvořit charakteristické úpravy krajiny jako třeba letinový háj, kde se dříve osekáváním větví získávalo krmení pro dobytek. Všechny tyto drobné prvky vypovídají o zručnosti našich předků a využívání specifických vlastností dostupných materiálů. Opomíjení či redukce těchto marginálií může být nejen klamáním návštěvníka, ale cestou k zapomnění mnoha praktických dovedností. 

V případě zájmu o skupinovou odbornou prohlídku vznikajícího areálu: 

Radek Bryol 773 793 398, bryol@vmp.cz