17. 1. 2022

Metodické centrum pro muzea v přírodě Vás srdečně zve na pracovní setkání k péči o staré ovocné stromy, které proběhne v úterý 15. února 2022 od 9:00 do 17:00 v areálu památkové usedlosti čp. 14 v Kladerubech (okres Vsetín).

Charakteristickou a nedílnou součástí našeho venkova včetně památkových objektů a muzeí v přírodě jsou ovocné stromy. Ve starých zahradách unikátní kladerubské usedlosti budou během celého dne pracovat přední odborníci na tuto problematiku v ČR s možností konzultace a ukázkou základních principů péče: 

– Výchovný řez mladých stromů (tvarování pevné, pružné a plodné koruny) 

– Udržovací řez v období plodnosti (udržení rovnováhy růstu a plodnosti) 

– Zmlazovací řez ve stáří (obnova vegetativního růstu stromu, vyšší kvalita plodů) 

– Bezpečnostní řezy značně poškozených stromů 

Lektoři: 

Ing. Ondřej Dovala, absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, specialista na pomologii starých odrůd. Aktivně mapuje staré odrůdy v celé České republice, věnuje se zejména řezu starých stromů. 

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. se věnuje praktickému sadaření, systematicky mapuje staré odrůdy, přičemž objevil řadu lokálních odrůd ve Slezsku. 

Jan Eliáš, certifikovaný arborista, který se intenzivně věnuje péči o staré stromy a výsadbě.