27. 2. 2020

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i, Centrum Excelence Telč a Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Vás dne 17. srpna 2017 srdečně zvou na workshop

PROGRAM:

9:00

  • Zahájení workshopu
  • Představení projektu NAKI II „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ (DG16P02M026)
  • Aktuální stav zkoumaných vzorků povrchových úprav
  • Jak přistupovat k památkám, abychom zachovali v co největší míře jejich autenticitu?
  • Rozdíly mezi strojním a ručním opracováním dřeva, diskuse
  • Ukázka a možnost vyzkoušet si ruční hoblování v praxi

12:00 – 13:00 přestávka – možnost oběda – restaurace Siberie

13:00

  • Povrchové úpravy dřeva, nátěr hovězí krví, diskuse
  • Výroba olejových barev a způsob jejich nanášení, diskuse
  • Ukázka a možnost vyzkoušet si natírání v praxi

15:30

  • Ukončení workshopu

MÍSTO KONÁNÍ:

Frenštát pod Radhoštěm, U Siberie 1408 – Valašské muzeum v přírodě – Oddělení péče o sbírky – výuková místnost.

Bližší informace a přihlášení u pana Luďka Dvořáka, tel: 602 976 401, dvorak@vmp.cz  

Účast na workshopu je bezplatná

Workshop probíhá v rámci projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ (DG16P02M026) s programu NAKI II, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR