27. 2. 2020

Ve dnech 7. – 10. července 2015 se v obcích Čistá, Trstěnice a Chmelík u Litomyšle uskuteční seminář nazvaný Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Hlavními pořadateli jsou Institut lidového kulturního dědictví a Spolek archaických nadšenců ve spolupráci a pod patronátem dalšíchinstitucí. Seminář je zaměřen na tradiční i moderní metody průzkumu a dokumentace stavitelství jako archeologie, dendrochronologie, 3D skenování, materiálové diagnostické metody a další. 

Pořádající Spolek archaických nadšenců je občanským sdružením, které již takřka po desetiletí koná nejrůznější kulturní aktivity v obcích v okolí Litomyšle. Hodnotné jsou také publikační aktivity spolku. Pořadatelésesnaží zachovat unikátní objekty lidového stavitelství, na kterých budou při semináři aplikovány jednotlivé metody. Součástí akce jsou také přednášky odborníků na různá témata. 

Seminář je prostřednictvím Metodického centra pro muzea v přírodě finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.