27. 2. 2020

Druhý ročník prakticky zaměřeného pracovního setkání se uskuteční ve dnech 2. a 3. července 2014 ve Strážnici (Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy). Začátek bude 2. července v 10.00 hod. Posláním workshopu bude osvojení si některých postupů v minulosti uplatňovaných u hliněných staveb. Účastníci si mohou například vyzkoušet stavbu dusaného zdiva, výrobu nepálených cihel a nanášení hliněných omítek. Jedná se o práci, která nepatří k nejčistším a je proto nutné, aby si přihlášení vzali pracovní oděv s sebou.

Zájemce o účast na workshopu prosíme o přihlášení nejpozději do 27. června 2014 elektronicky nebo písemně na adresu:

martin.novotny@nulk.cz

NÚLK, Zámek 672, 696 62 Strážnice

Upozornění: Účast na workshopu je z kapacitních důvodů limitována. Z každého členského muzea ČSMP se mohou přihlásit maximálně dvě osoby a z nečlenské organizace pouze jedna. Přihlášeným účastníkům bude následně zaslán podrobnější program pracovního setkání a organizační pokyny.