27. 2. 2020

Slovenská asociácia sociálnej antropológie, o. z.
Múzeum oravskej dediny v Zuberci
Etnografické múzeum SNM v Martine
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

si Vás dovoľujú pozvať

na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea
výnimočnej osobnosti stredoeurópskej etnológie a muzeológie

PhDr. Jiřího „Jura“ Langera, CSc.

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 16. júna 2016
v priestoroch Múzea oravskej dediny v Zuberci.


Rezervácia ubytovania na čísle mobilu: +421 904 444 084