27. 2. 2020

Metodické centrum pro muzea v přírodě spolu s dendrochronologem Ing. Josefem Kynclem Vás srdečně zve na pracovní seminář, který proběhne 30. listopadu 2016 od 10.00 v konferenčním sále Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Seminář je zaměřený zejména na potřeby pracovníků

  • muzeí v přírodě
  • památkové péče
  • restaurování dřevěných objektů

Program:

  1. Popis určovacích znaků a jejich použití podle dichotomického klíče
  2. Praktické cvičení účastníků při určování dřeva dle mikrofotografií

Doplněním bude vyhodnocování makroskopických znaků několika nejdůležitějších dřevin.

Součástí akce nebude technika pořizování mikroskopických preparátů dřeva.

Přihlašování účastníků a případné dotazy vyřídí Mgr. Tomáš Dostál, Metodické centrum pro muzea v přírodě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., e-mail: dostal@vmp.cz, tel: 556 802 130, 608 536 615

Účast na semináři je bezplatná.

Mediální partner pracovního semináře je internetový portál PROPAMÁTKY