17. 7. 2019

Vážení kolegové, dovolte, abychom Vás pozvali na říjnové setkání k významu dendrochronologie v památkové péči, muzeích v přírodě a dalších oborech. Akce se uskuteční ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci Národního památkového ústavu ÚOP v Ostravě a Metodického centra při Národním muzeu v přírodě. 

Dendrochronologie se za poslední čtvrtstoletí stala neodmyslitelnou součástí poznávání archeologických a stavebních památek, uměleckých i historických artefaktů, a to díky schopnosti dešifrovat informace uchované v letokruzích dřevěných konstrukcí a předmětů. Exaktní datování použitého dřeva dnes běžně využívají nejen pracovníci památkové péče, stavební a umělečtí historikové, archeologové, ale také etnologové, muzejníci, restaurátoři a další odborníci. S pomocí dendrochronologických analýz tyto obory interpretují, upřesňují a korigují výsledky svého bádání. Dendrodata tak představují významný zdroj vědění, čímž napomáhají pochopit hodnoty kulturního dědictví.