27. 2. 2020

Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice je první rozsáhlou konferencí věnovanou výhradně problematice muzeí v přírodě, a to v širším kontextu, než v jakém byly tyto instituce dodnes vnímány. Cílem konference je zhodnotit současný stav muzeí v přírodě a zamyslet se společně nad vizí jejich budoucího rozvoje, především zlepšení podmínek pro jejich práci, a to z hlediska odborného, legislativního a ekonomického.

Podrobné informace ke konferenci – muzeavprirode.cz