7. 3. 2020

Aktuálně vychází nové číslo časopisu českých muzeí v přírodě Museum vivum 2020 za finanční podpory Ministerstva kultury a spolupráce Českého svazu muzeí v přírodě. Hlavním tématem je v části studie a materiály problematika muzeí v přírodě a vernakulární architektury s přesahy do kulturní krajiny v různých formách vnímání. Další rubriky zohledňují například zřízení Národního muzea v přírodě, nové expozice a aktivity v některých muzeích a připomínají také významné osobnosti.

Nyní připravujeme 15. ročník časopisu s širokým tématem role vernakulární architektury v současnosti – tedy témata inspirace lidovou architekturou v architektonické tvorbě a designu v minulosti a dnes, možnosti adaptace historických objektů pro současné využití, proměna a obnova prostředí vernakulární architektury, problematika využití historizujících prvků či novotvarů v přístupu k vernakulární architektuře atd. Součástí časopisu jsou jako každoročně i další rubriky – musealia, zprávy, osobnosti, recenze. Uzávěrka čísla 2020 je 30. června.