2. 11. 2018

Na objektech lidového stavitelství Valašského muzea v přírodě bylo na jaře 2014 provedeno stavebně-technické hodnocení stavu roubených konstrukcí. Objekty v areálu Valašská dědina Chalupa bezzemka z Leskovce a Chalupa čp. 28 z Lužné, u kterých se připravuje oprava, byly posouzeny pomocí nově vyvinutých metod pracovníky Centra excelence Telč – Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR.

První z metod je měření přístrojem Resistograph, odporové mikrovrtačky, jejíž princip je založen na měření odporu zkoumaného materiálu vůči prostupu vrtáku malého průměru. Grafický výstup přístroje je záznam zobrazující energii, vynaloženou na vrt po celé šířce vrtaného prvku. Spotřebovaná energie vrtání odpovídá hustotě materiálu a jeho případným poškozením v celém vrtaném profilu.

Další analýza prvků – zjištění mechanických vlastností proběhla přístrojem, který je po vsunutí do předvrtaného radiálního otvoru 12 mm schopen pomocí rozvírání čelistí změřit konvenční pevnost v tlaku podél vláken.

Vrty vytvořené pro zjišťování mechanických vlastností byly dále využity pro vizuální

hodnocení pomocí endoskopu GE XLGo. Z pozorovaného obrazu lze vizuálně vyhodnotit stav dřevěných prvků.

Vzhledem k minimálnímu poškození dřevěných prvků patří uvedené metody mezi semidestruktivní způsoby zjišťování stavu dřevěných konstrukcí. Získané informace posloužily Valašskému muzeu v přírodě k přesné specifikaci stavu jednotlivých originálních prvků a následnému zpracování projektové dokumentace opravy objektů.

Více informací o metodách: http://cet.arcchip.cz/laborator-mobilni-diagnostika-a-podpora-pamatkove-pece

Výsledky měření: