Odborný profil pracovníka

Funkce v instituci

 • vedoucí Metodického centra, kurátor sbírky staveb Valašského muzea v přírodě

Odborné zaměření

 • lidové stavitelství na Valašsku a v Moravské bráně, muzea v přírodě v ČR a v zahraničí

Muzejní práce

 • Kolibiska. Libreto expozičního areálu Valašského muzea v přírodě. Odborné předpoklady a problémy realizace. (2017)
 • Spolupráce na stálé expozici Valašská dědina, opravdu zmizelý svět – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Šárkou Kramolišovou, Petrem Liďákem, Vojtěchem Bajerem a Jiřím Ptáčkem (2016)
 • Prostředí exteriérů v expozičním areálu Valašská dědina. Ideový návrh k problematice pravdivé prezentace tradiční lidové kultury v exteriérech expozičního areálu Valašská dědina. Interní metodický materiál. 39 s., fotodokumentace, schémata (2016)
 • Rollupová výstava Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem, spolu s Petrou Jirouškovou (20162018)
 • Spolupráce na stálé expozici Jak stavili naši předkové – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Danielem Drápalou, Milanem Gesierichem a Olgou Holišovou (2015)
 • Valašský odzemek – improvizovaný mužský taneční projev. Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, spolu s Petrem Dobrovolným, Janou Tichou a Evou Románkovou (2012)
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

Členství v odborných radách a profesních skupinách

 • tajemník Vědecké rady Valašského muzea v přírodě (2012–2019)
 • člen Poradního sboru Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (od 2017)
 • člen Vedeckej rady Slovenského národného múzea pre etnológiu (od 2018)
 • místopředseda komise pro výběr kandidátů k udělení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ (2017–2019)
 • člen redakční rady časopisu Valašsko, vlastivědná revue, Muzeum regionu Valašsko Vsetín (od 2014)
 • člen Evropského svazu muzeí v přírodě (od 2017)
 • člen České národopisné společnosti (od 2014)
 • člen Správní rady Institutu lidového kulturního dědictví, Litomyšl (od 2015)
 • Člen rady ředitele ÚPS v Kroměříži NPÚ k SLA Příkazy (od 2016)
 • tajemník Českého svazu muzea v přírodě (od 2012)

Spolupráce s jinými institucemi

 • Centrum excelece Telč ÚTAM AV ČR, Mendlova univerzita v Brně (spolupráce Metodického centra na vybraných aktivitách v rámci projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ (DG16P02M026) s programu NAKI II)
 • Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (spolupráce studentů na tvorbě vizuálních výstupů Metodického centra)

  Organizace a účast na odborných akcích

 • Odborná exkurze do muzeí v přírodě v Bavorsku (2018), spolu s Františkem Ledvinkou a Karlem Konopkou (Muzeum v přírodě Zubrnice)
 • Odborná exkurze do Polských muzeí v přírodě (2014), spolu s Jarosławem Gałęzou (Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce)
 • Organizace odborných seminářů a workshopů

Další

 • Poznávací stezka obcí Trstěnice – Lidové stavby, kulturní krajina a příběhy míst jedné vsi ve východních Čechách (2018), spolu s Jiřím Kmoškem
 • Recenzní posudky v oborových periodikách, pro Ministerstvo kultury

Samostatné publikace a kapitoly v knize

BRYOL, Radek. S Jiřím Langrem na procházce Valašským muzeem v přírodě. In. Cestou napříč obory a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2017, s. 64–75.

BRYOL, Radek. Devadesát let transferů do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016, s. 12–29.

BRYOL, Radek. Život stavebních památek ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. In: Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016, s. 70–81.

BRYOL, Radek. Historie výstavby areálů muzea. In: ROMÁNKOVÁ, Eva (ed.). Uchováno budoucím generacím. Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum, 2015, s. 24–51.

BRYOL, Radek. Téměř zaniklá tradice hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 109–116.

BRYOL, Radek. Zvyky a pověry při stavbě domu.In: LANGER, Jiří (ed.). Beskydy. Stavby a život v nich. Třinec: Wart, 2011, s. 59–64.

Odborné články a materiály

BRYOL, Radek a PELUNĚK, Lukáš, F. Morawskie muzea na wolnym powietrzu – na rozstaju tradycyjnych idei i nowoczesnych trendów. Museion Poloniae Maioris. 2018, s. 121 –132.

BRYOL, Radek. Sídelní prostředí a kulturní krajina na Valašské dědině. Od autenticity ke sterilitě a zpět? Museum vivum.Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII, s. 26–43.

BRYOL, Radek. The Relationship between Conservatism and Liberalism in the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic). In: Open air museums: International Yearbook 2016: The book of everything you wanted to know about open air museums.Sirogojno: Open air museum Old Village, 2017, s. 190–195.

BRYOL, Radek. Skanseny v zemi Shinkansenů. Pozdrav z muzeí v přírodě v Japonsku. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. 2017, 55, č. 1, s. 42–47.

BRYOL, Radek. Kláty a podkovička. Úvaha nad soudobým využíváním námětů z lidové kultury na Valašsku. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI, s. 77–81.

BRYOL, Radek. Poslední dřevěné stodoly v Moravské bráně. Národopisný věstník. 2016, 2, XXXIII (75), s. 56–72.

BRYOL, Radek. K současným hodnotám vesnického prostředí moravského Záhoří. Národopisný věstník. 2016, 1, XXXIII (75), s. 5–14.

BRYOL, Radek. Obraz lidového stavitelství Moravské brány ve vlastivědné a národopisné literatuře. Národopisný věstník. Suplementum. 2015, XXXII (74), s. 2–16.

BRYOL, Radek. Tradiční dřevěné stavitelství v Moravské bráně. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 27–37.

BRYOL, Radek a GESIERICH, Milan. Sbírka technických staveb ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 55. 2014, 63, s. 42–52.

BRYOL, Radek. Wooden architecture in the south west area of the Moravian Gateway. In: Architektura drewniana. Tradycja, dziedzictwo, wspóƚczesność, przyszƚość.Gdańsk: Wydziaƚ Architektury Politechniki Gdańskiej. 2014, s. 56–66.

BRYOL, Radek. Výroba ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů a některá specifika práce domácích dělníků. Etnologické rozpravy. 2013, 20 (1–2), s. 86–104.

BRYOL, Radek. Od punčoch k elektronkám. Snahy o průmysl v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1946–1949. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012, 7–8, s. 27–40.

Drobné články, zprávy a recenze

BRYOL, Radek a KUMINKOVÁ, Eva. 28. konference Svazu evropských muzeí v přírodě v Anglii. Pružná a podnikavá muzea, strategické plánování. Museum Vivum.Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII, s. 94–97.

KLOIBER, Michal a BRYOL, Radek. K možnostem transferu unikátní roubené stodoly ze Skaličky u Hranic. Museum Vivum.Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII, s. 119–121.

BRYOL, Radek (rec.). Hliněné stavitelství na Moravě. Národopisný věstník. 2017, XXXIV (76), č. 1, s. 163–165.

BRYOL, Radek (rec.). KURIAL, Antonín a KOVÁŘŮ, Věra a KUČA, Jan. Katalog lidové architektury : část jedenáctá : okres Kroměříž. Lidové stavitelství v okrese Kroměříž. Brno: Barrister&Principal o.p.s., 2016. Národopisný věstník. 2017, XXXIV (76), č. 2, s. 142–144.

BRYOL, Radek (rec.). MICHALIČKA, Václav. Lidé na milíři. Košařiska: Spolek Koliba – Muzeum Novojičínska, 2017. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2017, XII, s. 156–157.

BRYOL, Radek. Vytrvale ve stopách Jiřího Langra. Národopisný věstník. 2016, 2, XXXIII (75), s. 152–159.

BRYOL, Radek. Tři roky práce Metodického centra pro muzea v přírodě. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI. 116–123.

DVOŘÁK, Luděk a BRYOL, Radek. Možnosti vzdělávání restaurátorů a uměleckých truhlářů ve Valašském muzeu v přírodě. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. 2016, XI, s. 130–134.

BRYOL, Radek. Co se starou chalupou? Zemědělská usedlost čp. 7. V Babicích u Kelče. Valašsko – vlastivědná revue. 2017, 38, č. 1, s. 28–29.

BRYOL, Radek. Krajiny Jiřího Langra. Valašsko – vlastivědná revue. 2016, 37 (2), s. 37.

BRYOL, Radek a ROMÁNKOVÁ, Eva. 27. konference AEOM v Norsku. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 128–135.

BRYOL, Radek. Exkurze do polských muzeí v přírodě. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 154–158.

BRYOL, Radek. Činnost Metodického centra pro muzea v přírodě 2014–2015. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2014–2015, X, s. 95–99.

BRYOL, Radek. Činnost Českého svazu muzeí v přírodě. Múzeum. 2014,LX, č. 2, s. 37–38.

BRYOL, Radek. Miloš Kašlík (1894–1974). Valašsko – vlastivědná revue. 2014, 33 (2), s. 31–32.

BRYOL, Radek: Usedlost č. 7 v Babicích u Kelče. Tatra a bagr stav současné vesnice nezlepší. In: Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce.Kroměříž: Klub Unesco Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013.

BRYOL, Radek. Pracovní seminář O poslání a funkci metodického centra muzeí v přírodě dne 13. května 2013 v Hlinsku. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2013, 9, s. 21–23.

BRYOL, Radek a DOBROVOLNÝ, Petr. Činnost Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2011–2012. Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2011–2012, 7–8, s. 244–247.

Redakční činnost

Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě (2013–2015, s Petrem Liďákem)

Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě (od 2016, s Petrem Liďákem)

BRYOL, Radek a PODOBA, Juraj (eds.). Cestou napříč obory a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2017.

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016.

Dosažené v oboru

 • Mgr. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie (2013)