Odborný profil pracovníka

Funkce v instituci

 • Metodická pracovnice pro tradiční lidovou kulturu, náměstkyně ředitele pro odbornou činnost

Odborné zaměření

 • Tradiční lidová kultura, nemateriální kulturní dědictví, identita, Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Muzejní práce

 • Koordinace tvorby nového areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Kolibiska (od roku 2016 nadále)
 • Spolupráce na stálé expozici Valašská dědina, opravdu zmizelý svět – Valašské muzeum v přírodě, spolu s Radkem Bryolem, Šárkou Kramolišovou, Petrem Liďákem, Vojtěchem Bajerem a Ladislavem Ptáčkem (2016)
 • Výstava Na krála, matičko, na krála! Samostatná putovní výstava s tištěným průvodcem Národní ústav lidové kultury (2014)
 • Pravidelná účast na oživovacích a výchovně-vzdělávacích pořadech Valašského muzea v přírodě

Členství v odborných radách a profesních skupinách

 • Členka Komise pro tradiční lidovou kulturu – kategorie A  (2015–dosud) 
 • Místopředsedkyně Poroty pro udělování Cen Ministerstva kultury v oblasti zájmových uměleckých aktivit – Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru  (2015 – dosud)
 • Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Valašského muzea v přírodě (2014 – dosud)   
 • Členka Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2012 – dosud) 
 • Členka Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České republiky (2012 – dosud)   
 • Členka hlavního výboru České národopisné společnosti, pověřenec pro mezinárodní vztahy (2011 – dosud)  
 • Vedoucí Etnografické sekce Rady pro Valašský odzemek (2010 – dosud)
 • Členka Kulturní komise města Rožnov pod Radhoštěm (2019 – dosud)          
 • Zástupce Ministerstva kultury ČR na Generálním shromáždění a v Mezivládním výboru Úmluvy pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO (2011 – 2014)
 • Zmocněnec České národopisné společnosti v Evaluačním orgánu Mezivládního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO (2011, 2018 a 2019). Pozice: posuzovatel nominací do světových seznamů nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, rapporteur (2018)

Organizace a účast na odborných akcích

 • Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – vedoucí týmu zpracovávajícího česko-anglický etnologický slovník (2012 – dosud)  
 • Organizace odborných seminářů a konferencí

Pedagogická činnost

 • Přednášky v rámci předmětu ETMB68: UNESCO a ochrana nehmotného kulturního dědictví, Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (podzim 2013, jaro 2016)
 • Přednášky o jízdě králů na jihovýchodní Moravě pro základní a střední školy v Kunovicích, Hluku a Strážnici (9x v letech 2012–2013) a studenty Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí (2013).

Samostatné publikace a kapitoly v knize

 • KUMINKOVÁ, Eva. Mission and Future of Open Air Museums in the Czech Republic. Museologica Brunensia7(1), 2018, s. 61–65.
 • KUMINKOVÁ, Eva. Lists of Intangible Cultural Heritage: The Beginning or the End of Sustainability? In: Schreiber, Hanna (ed). Intangible Cultural Heritage: Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China. Warszawa: National Heritage Board of Poland, 2017, s. 352-369.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Odkaz tradiční lidové kultury jako zdroje lokální, regionální a osobní identity.  Vztah mezi muzeem a společenstvím. In: TICHÁ, Jana (ed). Muzeum a identita: Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 12–17.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Na krála, matičko, na krála! Výstava o jízdě králů na Slovácku. Průvodce výstavou. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Výroční obyčejový cyklus na Rusavě. In: Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro obec Rusavu, 2011, s. 97–104. Vlastivědná knihovna moravská.

Studie a materiály

 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Od národního hnutí k folklorismu: proměna lidového oděvu v Evropě v 19. a 20. století. Národopisná revue 3, 2016, s. 179–190.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Etika a zkušenosti UNESCO. Národopisný věstník2014, 73(2), s. 56–61.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů. In: DOKOUPIL, Lumír, Jakub IVÁNEK, Petr KADLEC a Svatava URBANOVÁ.Valašsko: historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 62–78.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Valašský odzemek: současnost tance a stoletá cesta jeho novodobého vývoje. Folia Ethnographica2014, 48(2), s. 47–63.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. K otázkám etnologické terminologie a metodiky tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku. Národopisná revue2012, 22(4), s. 264–274.
 • PIJÁČEK, Jan a Eva ROMÁNKOVÁ. The Implementation of the 2003 UNESCO Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic and the Ride of the Kings in South-Eastern Moravia. In: 2012 ICCN General Assembly: The Current Status of Implementation of the UNESCO 2003 Convention at Local Government Level and Its Contribution for Sustainable Local Development. Gangneung: ICCN, 2012, s. 25–36.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Local Governments and Voluntary Village Societies: Best Practices of Cooperation in Czech Villages. In: 2011 ICCN Thematic Workshop How Partnership between Local Governments, NGOs and Volunteers May Have Positive Impact on ICH Safeguarding Activities And Local Development. Gannat: ICCN, 2011, s. 121–133.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Dožínky v proměně času. Valašsko2009, 22(1), s. 16–19.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Význam a funkce výročních obyčejů v činnosti spolku, jednotlivce a lokálního společenství (na příkladu dvou jihovalašských obcí). Národopisný věstník2008, 67(2), s. 9–25.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Matka, babička a kmotra – tři ženy v dětském světě. Národopisný věstník.  2007, 66, s. 74–82.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Masopustní tradice v obcích Valašská Senice a Francova Lhota. Museum vivum. 2006, 2, s. 79–93.

Drobné články, zprávy a recenze

 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Ohlédnutí za devadesáti lety folkloru, zvyků a krojů na Valašsku. In: Rožnovské slavnosti 2015. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015, s. 60–63.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Zpráva o zahraniční spolupráci České národopisné společnosti v letech 2011–2014. Národopisný věstník2015, 74(1), s. 115–116.
 • BRYOL, Radek a Eva ROMÁNKOVÁ. 27. konference AEOM v Norsku. Museum vivum. 2014/2015, 10, s. 128–135.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Jana Tichá: Gloria, gloria, gloria, aby ta trnečka rodila… Jaro na Rožnovsku. Výroční zvyky a slavnosti. Národopisný věstník2014, 73(1), s. 101–103.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Valné shromáždění České národopisné společnosti a konference Válka pohledem etnologie. Národopisná revue. 2014, 24(4), s. 331–332.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Na dobrej cestě. Remeslo, umenie, dizajn2014, 3, s. 54–55.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Promocija tradicionalne ljudske kulture na češkem. In: Promocija nesnovne kulturne dediščine. Ob deseti obletnici Unescove Konvencije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014, s. 71–77.
 • DRÁPALA, Daniel a Eva ROMÁNKOVÁ. Czech Ethnological Society. Národopisná revue 2013, 23(5), s. 89.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Czech Traditional Culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Národopisná revue. 2013, 23 (5), s. 76–79.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Registr osvědčených postupů UNESCO aneb cesty k efektivní ochraně nemateriální kultury.In: XX. MDFF Kunovské léto – programový sborník. Kunovice: Občanské sdružení Kunovjan, 2013, s. 12.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic. Národopisná revue2013, 23(5), s. 80–81.
 • ONDRUŠOVÁ, Vlasta a Eva ROMÁNKOVÁ. Jízda králů v UNESCO. Malovaný kraj. 2012, 48(1), s. 17.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Česká národopisná společnost členem Poradního orgánu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Český lid. 2012, 99(2), s. 236–239.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Česká národopisná společnost na 4. valném shromáždění a konferenci ICCN. Národopisný věstník 2012, 71(2), s. 104–107.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Zpráva o účasti České národopisné společnosti v Poradním orgánu UNESCO. Národopisný věstník, 2011, 70(2), s. XVII–XX.
 • ROMÁNKOVÁ, Eva. Festival Folklore Bizian. Národopisná revue. 2002, 12(4), s. 230.

Redakční činnost

 • ROMÁNKOVÁ, Eva (ed). Uchováno budoucím generacím: devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.

Dosažené v oboru

 • Mgr. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie – Anglický jazyk a literatura (2009)
 • Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav Evropské etnologie, obor Etnologie (2017)

Další vzdělání

 • Certifikovaný kurz Interpretive Planning organizace Interpret Europe – Rijeka, Chorvatsko (2018)
 • Odborná stáž v muzeu v přírodě Maihaugen zaměřená na sbírky textilu a lidového oděvu – Lillehammer, Norsko (2010)
 • Výměnný program Erasmus – University of Bristol, Velká Británie (2005–2006)