14. 6. 2019

Ve dnech 10. – 12. 9. 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční již 28. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference je pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR a Národním muzeem v přírodě. Rádi bychom Vás tímto vyzvali k přihlašování příspěvků na konferenci a do časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.