22. 7. 2021

Nátěry olejovými barvami patřily v minulosti k tradičním způsobům povrchových úprav zejména stavebně truhlářských prvků vernakulární architektury. Zejména v posledních desetiletích 20. století začaly být tyto způsoby vytlačeny moderními materiály nejen na soukromých stavbách, ale také v památkové péči a muzeích v přírodě. Klasický postup nátěru olejovou barvou vyžaduje základní znalosti přípravy barvy (kvalita ředění, hustota, štětec), dále ruční opracování povrchu a rovněž znalost metod aplikace v souvislostech (tóny podmaleb, mezibroušení, krycí barva, možnosti oprav, olejová lazura, zrání atd.). 

Následující video tedy popisuje základní postup nátěru v minulosti běžné střední kvalitě pro stavebně-truhlářské prvky. Rekonstrukce turistické útulny Libušín na Pustevnách dovolila pod vedením restaurátora Luďka Dvořáka provést experimentální aplikaci olejových barev v interiérech i exteriéru na současnou dobu v nebývalém rozsahu a nejrůznějších formách.