30. 7. 2020

Pracovníci Centra excelence Telč ÚTAM Akademie věd, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Metodického centra pro muzea v přírodě připravili památkový postup k technologii podélného štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí. Jedná se o technologii, která je ve spektru přístupů k památkám jako jedna z nejméně známých, přesto v minulosti hojně využívaná. Prakticky experiment realizoval mistr tesař David Stejskal, který rovněž analyzuje historické technologie na řadě dochovaných objektů v terénu. Památkový postup má posloužit při rekonstrukcích objektů, kde je tato technologie doložena.