Dojmy z konference očima Radka Bryola

POKORA, ZODPOVĚDNOST slova, která zdůraznila předsedkyně českého výboru ICOM Martina Lehmannová ihned v úvodu naší konference. Slova jistě v souvislosti s muzei v přírodě na místě. POKORA vůči minulosti – nejen k oné spletité velké historii, ale i k příběhům lidí, které v našich muzeích uchováváme. V tradičních institucích přibývá POKORA vůči dílu osobností, které naše muzea budovali – Hazelius, Sandwig, Jaroňkové, Bečák, Štěpán… jejichž jména, a mnohých dalších, v konferenci zněla.

ZODPOVĚDNOST vůči naší současnosti – společnosti dynamické, tolik liberální a přesto v mnohém tak konzervativní až nevraživé. ZODPOVĚDNOST vůči generacím budoucnosti, kterým uchováváme tolik jevů minulosti pro jejich ponaučení, uklidnění, nostalgii a otevřenost. → VÍCE „Dojmy z konference očima Radka Bryola“

Místo konání konference

Konference začíná už v úterý!! Těšíme se na setkání a chceme Vás informovat, že ve dnech 30. ledna – 1. února budou jendání probíhat v Janíkově stodole v Dřevěném městečku. 2. února se sejdeme v konferenčním sále v Sušáku. Finální program si můžete stáhnout zde a naleznete jej také v konferenčních taškách.

Konference bude o jeden den prodloužena!

Organizační výbor se na svém posledním jendání rozhodnul prodloužit termín konání konference o jeden den na 30. ledna – 2. února. Vedl nás k tomu nejen počet kvalitních a zajímavých přihlášených příspěvků, ale také fakt, že se má jednat o výjimečné setkání, které by nemělo být pouze prostorem k prezentaci naší práce, ale možností posunout obor dále, formulovat nová dopodručení pro metodiku a pro Ministerstvo kultury. Konference pro muzea v přírodě se v podobném rozsahu a zaměření koná v České republice podruhé v historii, a to po třiceti šesti letech! Její program bude navíc obohacen o účast zajímavých hostů, například prezidenta Evropské asociace muzeí v přírodě Henrika Zipsane, ředitele švédského muzea v přírodě Jamtli.

Registrace prodloužena do 24. října!

Využijte možnosti prezentovat své zkušenosti z praxe na jedinečné konferenci určené muzeím v přírodě a skanzenům různých typů a zúčastněte se průlomových diskuzí nad otázkami, kterými se všichni zabýváme! Vítány jsou veškeré příspěvky k vypsaným tématům – krátké diskuzní poznámky i delší odborné referáty. Vaše příspěvky budou otištěny v recenzované publikaci a v případě otištění budou honorovány.

Přijímáme abstrakty prezentací, které přispějí k teroretické debatě vztahující se k vypsaným tématům, nebo poukáží na konkrétní příklady, jakým způsobem se Vaše muzeum s diskutovanými problémy a výzvami potýká – tedy příklady dobré či špatné praxe. Přáním organizátorů konference je, aby na tomto fóru zazněl nejen hlas velkých muzeí s mnohaletou tradicí, ale také institucí drobnějších, různě zaměřených, financovaných z veřejných i soukromých zdrojů. Tato výzva platí pro všechny profese muzeí v přírodě a stavebních památek, nejen pro odborné pracovníky! Přihlásit se můžete zde.

Registrace zahájena!

Byla zahájena online registrace pro účast na konferenci Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. Neváhejte se přihlásit, ať už s příspěvkem (do 30. září 2017) nebo bez příspěvku (do 31. prosince 2017). Okruhy témat naleznete v sekci CHCI PŘEDNÁŠET. Zjistěte, čím se na konferenci budeme zabývat – po rozkliknutí odkazů na jednotlivé tematické okruhy se zobrazí podrobné informace. Uvítáme také Vaše podněty, které nám můžete sdělit na emailovou adresu kuminkova@vmp.cz.

3. přípravný workshop
Muzea v přírodě, ekonomika a marketing,
27.–28. června, Praha

Třetí přípravný workshop hostil jeden z pořadatelů – Ministerstvo kultury ČR. Přípravu a řízení workshopu si vzal na starost doktor Michal Mejdrech, ředitel Odboru příspěvkových organizací. Mezi pozvanými byla zastoupena muzea v přírodě se všemi typy zřizovatelů – státní, krajská, zřizovaná městem i v soukromých rukách. Téma ekonomiky bylo zpočátku pro muzea v přírodě značně neuchopitelné a dlouho jsme hledali způsob, jakým k němu přistoupit. Nakonec jsme pod vedením doktora Mejdrecha zvolili spojení ekonomiky a marketingu – oblasti, která je v činnosti řady českých muzeí v přírodě značně podceněná či dokonce absentuje. Důvodem není nezájem vedení jednotlivých muzeí, ale nedostatek lidských zdrojů a zkušeností. Abychom tuto situaci alespoň částečně zlepšili, zvolili jsme namísto prosté diskuze nad navrženými tématy formu tréningu vedeného odborníkem na oblast marketingu – doktorem Michalem Chocholouškem z České zemědělské univerzity.
→ VÍCE „3. přípravný workshop
Muzea v přírodě, ekonomika a marketing,
27.–28. června, Praha“

2. přípravný workshop
Prezentace v muzeích v přírodě, 19.–20. dubna, Brno

Druhý workshop odborně připravil a vedl doktor Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jeho cílem bylo rozvinout problematiku, která byla otevřena v rámci prvního workshopu a do hloubky se věnovat otázce prezentace v muzeích v přírodě. Mezi účastníky se podařilo přizvat také zástupce z muzeí jiného typu, konkrétně Hornického skanzenu Mayrau a Technického muzea v Brně (Areál československého opevnění v Šatově). Stejně jako na první workshop byli pozváni také zástupci několika archeoskanzenů, kteří se ovšem z pracovních důvodů nemohli ani jedné z akcí zúčastnit.
→ VÍCE „2. přípravný workshop
Prezentace v muzeích v přírodě, 19.–20. dubna, Brno“

1. přípravný workshop na téma
Co je to muzeum v přírodě? 16.–17. března, Hlinsko

První pracovní workshop, jehož cílem bylo rozdiskutovat a předpřipravit jedno z témat konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě, se uskutečnil ve dnech 16.–17. března v Hlinsku, na půdě Souboru lidových staveb Vysočina. Vedle odborníků – současných i emeritních pracovníků předních českých a moravských muzeí v přírodě – byli přizváni kolegové a kolegyně ze Slovenska (Múzeum slovenskej dediny v Martine, Múzeum oravskej dediny v Zuberci), ale i zástupci jiných oborových institucí u nás (Národní památkový ústav, Uměleckoprůmyslové muzeum). Workshop pod zkušeným vedením doktora Václava Michaličky (Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, pobočka Muzea Novojičínska) probíhal formou otevřené diskuze v rámci předem stanovených témat, jejichž cílem bylo především odpovědět na otázku, zda stávající definice muzea v přírodě vytvořená v 80. letech 20. století (viz Národopisná muzea v přírodě) stále dopovídá současným potřebám a vnímání co je to muzeum v přírodě.
→ VÍCE „1. přípravný workshop na téma
Co je to muzeum v přírodě? 16.–17. března, Hlinsko“

Příprava konference o muzeích v přírodě začala…

Dne 3. října 2016 se uskutečnilo první zasedání organizačního výboru konference věnované výlučně problematice muzeí v přírodě. Idea uskutečnit konferenci vychází z Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, která ukládá Ministerstvu kultury ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, Českým svazem muzeí v přírodě, Metodickým centrem pro muzea v přírodě, Asociací muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM uspořádat odborné setkání, které se bude zabývat otázkami programové náplně, legislativního ukotvení a financování muzeí v přírodě. Závěry konference mají sloužit jako podklad pro návrh střednědobé koncepce rozvoje muzeí v přírodě.
→ VÍCE „Příprava konference o muzeích v přírodě začala…“