2. 11. 2018

V rámci projektu „Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě“ se ve dnech 8. – 9. 9. 2014 uskutečnil pracovní seminář „Průvodce a návštěvník muzea v přírodě“. Realizátorem akce bylo Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM), záštitu převzal Český svaz muzeí v přírodě.

První odpoledne proběhl workshop, kde si účastníci semináře společně s novými průvodci MVJVM mohli vyzkoušet tradiční řemesla (např. zapiastkovou techniku, tkaní na stavu, hrnčířství, výrobu hliněných cihel aj.)

Druhý den byl věnován samotnému semináři a následné diskuzi. Během příspěvků byli seminaristé seznámeni i s vnitřním grantovým projektem NÚLK pro práci s průvodci – projekt Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. Další příspěvky se zabývaly tématy muzejní pedagogiky a činnostmi muzeí zaměřenými na různé cílové skupiny.

Muzea v přírodě byla zastoupena těmito organizacemi: MVJVM, VMP v Rožnově 
pod Radhoštěm, SLS Vysočina – Veselý Kopec a Muzeum Kroměřížska – lidové stavby Rymice.