Registrace prodloužena do 24. října!

Využijte možnosti prezentovat své zkušenosti z praxe na jedinečné konferenci určené muzeím v přírodě a skanzenům různých typů a zúčastněte se průlomových diskuzí nad otázkami, kterými se všichni zabýváme! Vítány jsou veškeré příspěvky k vypsaným tématům – krátké diskuzní poznámky i delší odborné referáty. Vaše příspěvky budou otištěny v recenzované publikaci a v případě otištění budou honorovány.

Přijímáme abstrakty prezentací, které přispějí k teroretické debatě vztahující se k vypsaným tématům, nebo poukáží na konkrétní příklady, jakým způsobem se Vaše muzeum s diskutovanými problémy a výzvami potýká – tedy příklady dobré či špatné praxe. Přáním organizátorů konference je, aby na tomto fóru zazněl nejen hlas velkých muzeí s mnohaletou tradicí, ale také institucí drobnějších, různě zaměřených, financovaných z veřejných i soukromých zdrojů. Tato výzva platí pro všechny profese muzeí v přírodě a stavebních památek, nejen pro odborné pracovníky! Přihlásit se můžete zde.