Program

Zde si můžete stáhnout aktuální verzi programu.

ÚTERÝ 30. LEDNA

9:00–10:00 prezence účastníků
10:00–10:40 slavnostní zahájení, zdravice, informace
10:40–11:00 Muzea v přírodě, jejich zřizovatelé a veřejná služba
Mgr. Pavel Hlubuček

BLOK 1: Definice muzea v přírodě

1. část (moderuje D. Drápala)
11:00–11:25 Definice muzea v přírodě
PhDr. Jiří Langer, CSc., PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Mgr. Radek Bryol
11:25–11:50 Spor autenticity, identity originálů a vizualizace
PhDr. Václav Michalička, Ph.D., PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
11:50–12:30 Diskuze
12:30–14:00 Oběd
2. část (moderuje R. Bryol)
14:00–14:10 Předání ceny Ministerstva kultury
14:10–14:30 Forma záchrany lidové architektury v muzeu v přírodě nebo památkovou péčí?
PhDr. Věra Kovářů
14:30–14:50 Možnosti využití památkářských přístupů v problematice vzniku muzeí v přírodě
PhDr. František Ledvinka
14:50–15:10 Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
15:10–15:30 Přestávka
15:30–15:50 Postup obnovy Mikšíkova statku v Trstěnici u Litomyšle
Ing. arch Vojtěch Kmošek
15:50–16:05 Současné možnosti vzniku muzea v přírodě na Znojemsku
Mgr. Eliška Leisserová, Mgr. Bc. Klára Nádaská
16:05–16:25 Balkánská muzea v přírodě a jejich internetové prezentace
PhDr. Helena Bočková
16:25–17:00 Diskuze
18:30–22:00 Společenský večer s večeří

STŘEDA 31. LEDNA

BLOK 2: Prezentace v muzeích v přírodě

1. část (moderuje E. Kuminková)
9:30–09:55 Model prezentace, prezentace jako objekt teorie
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
09:55–10:20 Jak prezentovat: Způsoby a typy prezentací, edukace, oživování
PhDr. Ilona Vojancová
10:20–10:45 Kdo prezentuje: Formování průvodců a lektorů
Mgr. Markéta Lukešová, Mgr. Petra Hrbáčová
10:45–11:15 Diskuze
11:15 –11:35 Přestávka
2. část (moderuje M. Šimša)
11:35–11:55 Koncept muzea v přírodě optikou muzejní pedagogiky
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
11:55–12:15 Možnosti a rizika spolupráce s neziskovou organizací při oživování skanzenu
Mgr. MgA. Kristýna Boháčová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Křivánek
12:15–12:35 Muzea stavitelství „za ploty skanzenů“
Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.
12:35–13:00 Diskuze
13:00–14:30 oběd
3. část (moderuje I. Vojancová)
14:30–14:45 Úvaha o prezentaci lidových obyčejů v muzeích v přírodě
PhDr. Vanda Jiřikovská, CSc.
14:45–15:00 Prezentace mlynářského muzea
Ing. Martin Chadim
15:00–15:20 Tvorba a prezentace nových expozic v Múzeu ľudovej architektúry pod hradem Ľubovňa
Mgr. Barbora Šumská, Bc. Dušan Janický
15:20–15:55 Diskuze
15:55–16:15 Přestávka
16:15–18:15 Práce ve skupinách:
1) Kategorizace typů expozic – R. Bryol
2) Pasportizace objektů–co by měl obsahovat kompletní pasport každého objektu – J. Koudelová
3) Kategorizace způsobů oživování (typů prezentace) – P. Hrbáčová

ČTVRTEK 1. ÚNORA

9:00–9:30 Muzea v přírodě – jednota v různorodosti
Henrik Zipsane, Ph.D., prezident Asociace evropských muzeí v přírodě

BLOK 3: Ekonomika a marketing

(Moderuje M. Mejdrech)
9:30–9:55 Produkty muzeí v přírodě ve vztahu k nákladům a výnosům
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D.
9:55–10:20 Segmentace návštěvníků a jejich očekávání
Ing. Michal Chocholoušek, Ph.D.
10:20–10:45 Analýza vlivných a zájmových skupin
Ing. Jindřich Ondruš
10:45–11:15 Diskuze
11:15–11:30 Přestávka
11:30–11:50 Zájmové skupiny a jejich očekávání: Případ Parku Rochus
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
11:50–12:10 Kolibiska: Výzkum potenciálních návštěvníků
Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.
12:10–12:30 Diskuze
12:30–14:00 Oběd

BLOK 4: Muzea v přírodě a legislativa

(Moderuje J. Koudelová )
14:00–14:25 Úloha a využití topidel v historických objektech
Ing. Antonín Šimáček
14:25–14:50 Úloha spalinových cest v historických objektech
Zbigniew Adamus
14:50–15:15 Aplikace požadavků požární bezpečnosti staveb v muzeích v přírodě
Ing. Dana Potěšilová, Olga Holišová
15:15–15:30 Přestávka
15:30–15:55 Revize komínů a topidel: Případ Valašského muzea v přírodě
Ing. Milan Gesierich, Jiří Vašut
15:55–16:20 Stanovení možností postupu získání zvláštního režimu pro muzea v přírodě v rámci stavebního zákona
JUDr. Jana Morávková, Ing. Romana Okániková
16:20–16:55 Diskuze
16:55–17:15 Přestávka
17:15–18:30 Práce ve skupinách
1) Kde je hranice mezi veřejnou službou a komercí? – P. Hlubuček/D. Drápala
2) Zvláštní režim v rámci legislativy – návrh znění doporučení pro úpravu stavebního zákona – J. Morávková

PÁTEK 2. ÚNORA

(Moderuje E. Kuminková)
9:00–9:10 uvítání, shrnutí konferenčních dní
9:10–10:00 Shrnutí výsledků pracovních skupin
1) Kategorizace typů expozic (R. Bryol)
2) Pasportizace objektů (J. Koudelová)
3) Kategorizace způsobů oživování (P. Hrbáčová)
4) Kde je hranice mezi veřejnou službou a komercí? (P. Hlubuček)
5) Zvláštní režim v rámci legislativy (J. Morávková)
10:00–10:20 Muzea v přírodě, tradiční lidová kultura a UNESCO
PhDr. Zuzana Malcová, Mgr. Dita Limová
10:20–10:45 Muzeum v přírodě jako experimentální laboratoř
PhDr. Martin Novotný, Ph.D., PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
10:45–11:05 Přestávka
11:05–11:55 Závěry konference
BLOK 1: Definice muzea v přírodě (D. Drápala)
BLOK 2: Prezentace v muzeích v přírodě (I. Vojancová)
BLOK 3: Ekonomika a marketing (M. Mejdrech)
BLOK 4: Muzea v přírodě a legislativa (J. Koudelová)
11:55–12:05 Deklarace pro budoucnost muzeí v přírodě (M. Šimša)
12:05–12:30 Poděkování a ukončení konference
12:30–13:30 Oběd
12:30–17:00 Možnost individuálních prohlídek areálů VMP a výstav
13:30–14:15 a) Komentovaná prohlídka expozice Jak jde kroj, tak se stroj
(sraz před výstavou)
od 14:15 dle zájmu
b) Komentovaná prohlídka muzea s odbornými pracovníky zaměřená na koncepci a historii budování muzea od počátku po současnost
(Sraz u pokladen v Sušáku)