Přihláška

Uzávěrka přihlášek s příspěvkem je prodloužena do 24. října 2017!
Bez příspěvku se můžete hlásit do 31. prosince 2017. Účast na konferenci je zdarma, konferenční poplatek se nebude vybírat.