Prezentace v muzeích v přírodě

TEMATICKÝ OKRUH 2: Prezentace v muzeích v přírodě

Cílová skupina: muzejní pedagogové, lektoři, odborní pracovníci

Co chceme prezentovat?

Kultura venkova X lidová kultura – teoretické definování a vymezení kulturní sféry, která je předmětem prezentace v muzeích v přírodě a její poměr k lidové kultuře tak, jak ji definuje historická etnografie. Jak jsou vymezeny další sféry (industriální, vojenské a jiné památky, archeoskanzeny)?
Originál X replika při prezentaci v muzeích v přírodě – záchrana hmotné podstaty statku kulturního dědictví a prezentace nemateriálního kulturního dědictví. Je možné přenést do muzea autenticitu přirozeného prostředí jevů nebo je muzeum odkázáno jen na stylizaci?
Systematizace možných způsobů prezentace hmotné kultury. Muzea v přírodě využívají jedinečných způsobů tvorby a prezentace expozic, které se liší dle svého rozsahu od rodné světničky/rodného domu přes usedlost a komplexní sídlo až po kulturní krajinu.
Úskalí prezentace prvků nemateriálního kulturního dědictví – výroční a rodinné zvyky, folklor, způsoby obživy, strava, výrobní technologie, prezentace prvků sociální struktury.
Agrikulturní expozice – zkušenosti se zvířaty.

Jak a komu chceme prezentovat?

Výstavní expozice X expozice v muzeu v přírodě – výstavní expozice je myšlenková zkratka přibližující dílo a jeho umělecký, historický či vývojový kontext nebo naopak historické děje, epochy, procesy a jejích hmotné pozůstatky. Muzeum v přírodě přibližuje konkrétní životní prostor jako je kulturní krajina, sídlo, usedlost, stavení, místnosti a děje, které v nich probíhají.
Prezentace pro hendikepované návštěvníky.
Prezentace pro děti a školní mládež.
Naučné stezky v muzeích v přírodě (samostatnost v objevování).
Muzeum v přírodě jako prostor pro didaktickou hru.
Muzeum v přírodě jako alternativní kulturní a volnočasový prostor.

Kdo bude prezentovat?

Autentičtí nositelé nemateriálního kulturního dědictví a jejich zapojení do prezentace.
Průvodci X demonstrátoři/animátoři.
Prezentace minulých prožitků skutečných obyvatel dramatickou formou (ich forma, dramatický projev a herecký výkon).
Dobrovolníci a living history v muzeích v přírodě.
Zapojení audiovize do prezentace.