Postkonferenční program

Po skončení konference  si Vás v sobotu 3. února dovolujeme pozvat na program Masopust, který se bude konat v Dřevěném městečku od 9 do 16 hodin, a k prohlídce exteriérů ostatních areálů Valašského muzea v přírodě – Mlýnské doliny a Valašské dědiny.

V muzeu se snažíme při tomto programu přiblížit poslední dny masopustu, kterým se na Valašsku říkalo – fašank nebo také končiny. Typickou součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky s rejem maškar. Jejich chování i tance měly zajistit plodnost a dobrou úrodu v nastávajícím roce. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny bylo mnoho a tak se v každé vesnici slavil fašank trochu jinak. Autentickou masopustní obchůzku z Valašska předvede skupina masek z Francovy LhotyFašanky v této obci každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů. Obchůzku ve folklorním zpracování uvidíte v podání Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Rožnova p. R.

Protože se všude veselé a rozverné masopustní období uzavíralo večerní zábavou, na kterou často zvala muzika vyhrávající na návsi, v Dřevěném městečku bude po celý den hrát dechová hudba Horňané. Večerní zábavou fašank končil. Na ni byla v parodii pohřbu za velkého pláče ze sálu vynesena basa nebo figurína a „slavnostně“ pohřbena. To vše na znamení toho, že čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Pochování basy se ujmou v tomto pořadu členové Sboru dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty.

Valašské muzeum dlouhodobě spolupracuje s řeznickými firmami, které právě na Masopust do muzea přijíždějí s prezentací vlastních výrobků a tak si návštěvníci ke kulturnímu zážitku mohou přidat i ochutnávky výtečných zabijačkových produktů.

Nemůžete se rozhodnout, zda zůstanete do soboty? Nechejte se nalákat krátkou reportáží z Masopustu 2015.