Kontakt

Kontakt pro dotazy a bližší informace
Eva Kuminková
konference2018@vmp.cz
+420 571 757 113
+420 737 226 220

POŘÁDAJÍ

Ministerstvo kultury České republiky
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Metodické centrum pro muzea v přírodě
Český svaz muzeí v přírodě

PARTNEŘI

Asociace muzeí a galerií
Český výbor ICOM
Česká národopisná společnost
Národní ústav lidové kultury

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Valašské muzeum v přírodě
Ing. Jindřich Ondruš (ředitel)
Mgr. Eva Kuminková, Ph.D. (náměstkyně pro odbornou činnost)
Ing. Jaroslav Polášek (náměstek pro provoz)
Ing. Milan Gesierich (technický náměstek)
Ing. Věra Cábová (náměstkyně pro ekonomiku)
Mgr. Radek Bryol (vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě)
Mgr. Lenka Kučerová (vedoucí Oddělení výzkumu a sbírkových fondů)
Mgr. Zdeněk Cvikl (vedoucí Oddělení dokumentace)

Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Pavel Hlubuček (ředitel Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií)
PhDr. Magda Němcová (vedoucí Oddělení ochrany kulturních statků OMG)

Odborníci a zástupci ostatních muzeí v přírodě
Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity)
PhDr. Jan Krist
PhDr. Jiří Langer, CSc.
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (Muzeum Novojičínska)
Mgr. Katarína Očková (Múzeum slovenskej dediny Martin)
PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec)
PhDr. Martin Šimša, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury)
PhDr. Ilona Vojancová (Soubor lidových staveb Vysočina)