Ekonomika a marketing

TEMATICKÝ OKRUH 3: Ekonomika a marketing

Cílová skupina: ekonomové, pracovníci propagace (public relations) a marketingu, provozní pracovníci

Jak má návštěvník/potenciální návštěvník vnímat muzeum v přírodě, jaká je strategie umisťování muzea v přírodě, jaké základní a odvozené hodnoty spojují lidi v muzeu a muzea v přírodě samotné?

Co si má návštěvník/potenciální návštěvník vybavit, když se řekne muzeum v přírodě?
Jak chce být muzeum v přírodě vnímáno návštěvníky/potenciálními návštěvníky?
Jací lidé zde pracují a jaké hodnoty je spojují? Proč zde tito lidé pracují?
Jaké hodnoty muzea v přírodě jsou hlavní a jaké jsou odvozené?

Produkty, které jsou měřitelnými výstupy (produkcí) muzea.

Co jsou hlavní a vedlejší produkty muzea?
Existují rozdíly podle formy, zaměření nebo zřizovatele?
Lze k jednotlivým produktům přiřadit metriky, které umožní sledovat objem produkce v naturální podobě?
Vytvářejí muzea v přírodě pozitivní externality?

Stanovení vlastností (parametrů) klíčových produktů, určení rozmezí kvality

Které vlastnosti produktů jsou klíčové z pohledu užitku zákazníka? Dokáží zákazníci vnímat jednotlivé vlastnosti?
Které vlastnosti určuje přímo muzeum a které se ovlivňují obtížně (např. počasí při návštěvě)?
Existují konkurenční produkty? Jaké vlastnosti nabízí konkurenční produkty? Srovnává zákazník produkty podle jejich vlastností?

Identifikovat klíčové zákazníky muzea a sestavit jejich profil

Je návštěvník jediným „zákazníkem“ muzea? Je zřizovatel zákazníkem muzea? Mají muzea v přírodě vedle běžných návštěvníků i „zákazníky“ z okruhu právnických osob?
Které zákazníky muzea v přírodě známe? Víme, jaké jsou jejich požadavky, očekávání?
Které zákazníky chceme udržet a které nově získat?
Jak počítat zákazníky muzea?
Podle jakých kritérií rozlišovat jednotlivé typy zákazníků?
Mění se profil návštěvnické skupiny v čase? Mění návštěvníci dvé preference v průběhu roku, ročních období?

Jak naplňujeme očekávání a potřeby nejpočetnější skupiny našich návštěvníků?

Jaké jsou potřeby a očekávání návštěvníků muzea v přírodě? Proč přicházejí? Naplňuje nabídka expozic, ukázek demonstrátorů, atd. jejich očekávání?
Znají návštěvníci hodnotu prohlídky muzea? Jakým způsobem vnímají návštěvníci kvalitu? Jak je vnímaná cena vstupného?
Chceme návštěvníky překvapovat novými produkty nebo novými vlastnostmi stávajících produktů?
Smí muzeum v přírodě vytvářet služby nebo produkty, které nikdo nespotřebovává? Které to jsou? Je přijatelné (lze odůvodnit), že vynakládáme zdroje na produkty nebo jejich vlastnosti, které nejsou spotřebovávány (např. uložené sbírky, které nikdo nevidí)?

Financování muzeí v přírodě

Komerční aktivity muzea – kde je hranice mezi veřejnou službou a podnikáním?
Jaké jsou možnosti externího financování pro muzea v přírodě a jaké mají muzea s jeho využitím zkušenosti?
Potřebují muzea v přírodě vlastní dotační program?

Pro více informací klikněte zde.