10. 3. 2019

Dne 14. listopadu 2017 se uskutečnil již druhý pracovní Workshop na téma Mikroskopické určování našich dřevin.Setkání uspořádalo Metodické centrum pro muzea v přírodě ve spolupráci s naším předním dendrochronologem Ing. Josefem Kynclem a VOŠ restaurátorskou v Brně. Tento workshop navazoval na první akci, která proběhla v roce 2016 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Seminář byl zacílen na restaurátory a konzervátory muzeí, kteří se věnují práci s dřevěnými artefakty, ale také na pracovníky NPÚ či na studenty podobných profesí. 

Nejprve byly účastníkům postupně promítány fotografie mikroskopických preparátů a pomocí klíčových znaků určovány jednotlivé dřeviny.  V další části byly pomocí projektoru napojeného na mikroskop promítány mikroskopické preparáty přímo na projekční plochu a účastníci workshopu jednotlivé dřeviny identifikovali. Jako pomůcka pro identifikaci dřevin sloužil Klíč pro mikroskopické určování dřevin, který již pro první setkání připravil Ing. Kyncl.  Následně byla předvedena výroba preparátů z předem naměkčených vzorků dřeva.

Metodické centrum pro muzea v přírodě ve spolupráci s dendrochronologem Ing. Josefem Kynclem chystá do budoucna doplnění a vydání Klíče pro mikroskopické určování našich dřevin. Klíč bude sloužit jako pomůcka pro restaurátory, konzervátory či památkáře, kteří pracují s dřevěnými artefakty.  

(Tomáš Dostál)